Irritatie raad over optreden Hoefsloot

  Politiek

Politiek Ede nadert de zomerstop, maar niet voordat de raad nog stevig debatteert met het college over de koers en begroting van de gemeente (Perspectiefnota 2020-2023). Vooral wethouder Lex Hoefloot kreeg het donderdag zwaar te verduren tijdens de algemene beschouwingen.

Door Rick Praamstra

EDE - De algemene beschouwingen zijn ingericht om te debatteren over maatregelen, uitgaven, bezuinigingen en vergezichten van het college. Partijen spraken van 16.00 uur tot 22.30 uur onder andere over concrete onderwerpen als de AED's, de Kop van de Parkweg, de voedselbank en de eikenprocessierups en over grote thema's als de tekorten op het sociaal domein en de energietransitie.

De raad gaat tijdens het debat in op de plannen van het college en geeft haar eigen visie hierop. De wethouders en de burgemeester reageren daar vervolgens weer op. Twee thema's werden donderdag het breedst uitgemeten: het sociaal domein (WMO en jeugdzorg) en duurzaamheid.

Om de structurele tekort van 10 miljoen euro te tackelen heeft het college zeventien maatregelen aangekondigd. Zo wil het college onder andere meer regie voeren over wie er toegang krijgt tot (zorg)voorzieningen en een actievere rol vervullen tijdens de inzet van die voorzieningen. Raadslid Charifa El Kaddouri van EdeNu vreest dat deze strakkere regie leidt tot minder keuzevrijheid van inwoners en zorg verschuift van vraag naar aanbod.

Verantwoordelijke wethouder Hester Veltman bezwoer dat dit niet het geval is. "Dat we aanbodgericht in plaats van vraaggericht werken is pertinent onjuist." Veltman oreerde dat regie betekent dat er een vinger aan de pols wordt gehouden bij (jeugd)zorg, maar dat de gemeente niet bepaalt wie zorg krijgt en wat voor zorg er gegeven wordt. "Dat is aan de professionals."

D66-raadslid Stephan Neijenhuis en PvdA'er Harry van Huijstee legden wethouder Lex Hoefsloot de vuur aan de schenen. Hij gaat over energie en in die hoedanigheid sprak hij over windmolens. Het college wil deze bestuursperiode (tot en met verkiezingen 2022) twee windturbines draaiende hebben en twee turbines in voorbereiding. Hoefsloot vertelde dat het college op koers lag en dat er drie locaties verkend worden.

Concreet werd de wethouder echter niet en daar ergerde Neijenhuis zich zichtbaar aan. "Wanneer gaat de wethouder nu eens luisteren naar de politieke bereidheid van de raad om die windmolens te bouwen? Het geld is ervoor gegeven en de ruimte is er; Ede is één van de grootste gemeentes van Nederland. Waarom zijn er niet meer locaties in beeld en waarom zorgt u er niet voor dat er voorstellen naar de raad komen om het hierover te hebben?"

Op 18 juli gaan de algemene beschouwingen verder en zullen moties en amendementen aan bod komen. Op 11 juli is er een reguliere raadsvergadering.

Meer berichten