'Dumpen van afval'

  Politiek

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de gewijzigde afvalinzameling.

Ede - Ria Maliepaard: ''Er komen signalen dat mensen nu, na de wissels van de kliko's en het andere ophaalschema, hun restafval niet goed kwijt kunnen en dat er afval gedumpt wordt achter de sportvelden aan de Peppelensteeg. Nu betaling per keer is ingegaan zou dat wel eens erger worden, waarbij dumpen vanuit hoogbouw vanaf dat moment niet denkbeeldig is.''

Meer berichten
Shopbox