Dure expo-hal?

  Politiek

Door Danny van Zeggelaar

EDE - Na het 'World Food Center' wil het Edese gemeentebestuur weer een nieuw project beginnen met 'wereldwijde allure': het World Art Centre. Maar daar zit een, ook voor Edese begrippen, fors prijskaartje aan.
De gemeenteraad spreekt morgen (donderdag) over het World Art Center, een plek op het kazerneterrein waarin tentoonstellingen van nationaal en internationaal hoog niveau kunnen worden georganiseerd. Het gemeentebestuur spreekt zelfs een 'topniveau', voor meer dan 75.000 bezoekers per jaar. Doel is ook het culturele gehalte in Ede op te krikken. Dat is nu te laag, zo bleek uit de Atlas voor gemeenten.

Half miljoen

Maar voor die 75.000 bezoekers moet de portemonnee flink worden getrokken. Er is, zo blijkt uit de gemeentelijke stukken, al 2,5 miljoen euro nodig om het project alleen al te beginnen. Mogelijk kan de provincie daarin bijdragen. Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten hoog: voor volgend jaar staat er nog 250.000 euro begroot, de jaarlijkse subsidie loopt op van 500.000 in 2019 tot 579.000 euro in 2026.
De gemeente gaat ervan uit dat er daadwerkelijk 75.000 bezoekers per jaar het Exposeum komen. Voor dat bedrag worden jaarlijks 1,4 miljoen euro aan kosten gemaakt. De gemeente denkt dat de bezoekers, gerekend wordt dus op 75.000, zo'n 8 euro gaan betalen voor de entree. Blijft over een tekort van meer dan een ton.
Of de gemeenteraad zomaar een carte blanche geeft voor de enorme investering is maar de vraag. Morgen wordt er verder over gesproken.

Meer berichten
Shopbox