Logo edesepost.nl


Burgemeester Verhulst reikte de medaille en de daarbij behorende oorkonde uit. (Foto: Chris Wagter)
Burgemeester Verhulst reikte de medaille en de daarbij behorende oorkonde uit. (Foto: Chris Wagter) (Foto: Chris Wagter)

Bert Bloemert ontvangt Medaille van Verdienste

  Human Interest

Bert Bloemert, heeft op zaterdag 9 september de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester Verhulst reikte de medaille en de daarbij behorende oorkonde uit.

LUNTEREN - Het gemeentebestuur van Ede heeft de heer Bloemert deze gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor stichting Peerdsturen en stichting 'De Dijkbloazers, hetgeen ten gunste komt van de Edese samenleving.

Bert Bloemert heeft een passie voor de paardensport en is al meer dan twintig jaar van grote betekenis voor de jaarlijkse menwedstrijd Lunters Daagje Peerdsturen, waardoor er een succesvol evenement is ontstaan in de zandgroeve nabij de Goudsberg in Lunteren. Sinds de oprichting van de stichting Peerdsturen is hij secretaris. Helaas is het evenement zaterdag afgelast.

Mede op zijn initiatief is de stichting De Dijkbloazers in Lunteren opgericht en is hij voorzitter geworden. Daarnaast heeft hij plaatsgenomen in het bestuur van de federatie van Gelderse midwinterhoorngroepen, die zich inzet voor zowel het behoud van het bouwen van een midwinterhoorn als het midwinterhoornblazen om te bereiken dat deze traditie beschouwd en beschermd wordt als immaterieel erfgoed.


Onderscheidingen

De verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Ede geeft het college van burgemeester en wethouders van Ede de mogelijkheid de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede toe te kennen. Dat gebeurt dan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en ook aan niet-ingezetenen van de gemeente Ede.

Personen die in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin of een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied komen in aanmerking voor de medaille.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van deze gemeentelijke onderscheiding op voordracht van de burgemeester, nadat de commissie van advies gemeentelijke onderscheidingen is gehoord.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox