Foto:

Column: Woningbouw

  Column

In 2030 dient Regio Foodvalley (8 gemeenten, waaronder Ede) met zo'n 30.000 inwoners gegroeid te zijn. Deze groei is zowel gebaseerd op autonome groei en doordat veel mensen verhuizen van de Randstad naar deze regio.        
Het bovenstaande is zomaar een constatering uit een factsheet en één van de onderwerpen die twee weken geleden besproken werden in een interactief programma. Hiervoor waren inwoners, ondernemers, onderwijs(instellingen) en experts uitgenodigd door de gemeenteraad van Ede.

Ik kreeg niet echt duidelijkheid op de vraag, wie nu bepaald heeft dat in onze regio in tien jaar tijd 25.000 nieuwe woningen gebouwd moeten gaan worden. Is dat een droom van ambtenaren, of een ambitie van FoodValley, of iets wat de provincie ons oplegt? Hoe het ook zij, de discussie is geopend.
Wat de SGP betreft zetten we in op het bouwen voor onze eigen inwoners. Hoewel dit lastig te sturen is, kan door het maken van gerichte keuzes hieraan best richting aan gegeven worden. Bouwen voor starters bijvoorbeeld en geen dure huizen voor pensionado's die vanuit de Randstad naar het midden van het land willen verhuizen.
Een vraag die niet overgeslagen mag worden is: stel dat er zoveel huizen gebouwd moeten worden, waar gaan we die dan bouwen? Tussen Ede en Wageningen? Maar ook tussen Ede en Veenendaal? En ook tussen Ede en Barneveld? Verdwijnt op deze wijze het buitengebied van Ede? Dat moeten we toch nooit willen?!
Een ander vraagstuk wat in onze regio speelt is, hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing? Een kans voor de gemeente om inventief beleid te ontwikkelen. Zie daarom herbestemming als mogelijkheid om de particuliere woningmarkt te stimuleren en om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. Hierdoor kan tegelijk de authenticiteit van het platteland behouden worden.

Maar eerst dient de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgelost worden. Zolang dit bij een problematische aanpak van de stikstof blijft, kunnen we alleen nog maar dromen van nieuwe woningen.

SGP-raadslid Arnold Versteeg

Meer berichten