Foto: ARJAN VAN BRUGGEN NETHERLANDS

Landbouwvisie

  Column

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober is de Landbouwvisie voor de gemeente Ede besproken door de gemeenteraad. Haast elke partij heeft een mening welke kant het op zou moeten met de landbouw: kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, voorbeeldlandbouw, nog meer innovaties enzovoort.

De landbouwvisie is op zich helemaal geen ingewikkeld of saai document, het had nog wel wat uitgebreider gekund. Toch zitten er een paar hele belangrijke uitgangspunten in die ertoe doen.

De eerste is de erkenning dat er een lange periode nodig is om een verandering tot stand te brengen. Ontwikkelingen in de landbouw gaan niet snel, bijvoorbeeld doordat een stal of machine eerst terugverdiend moet worden voordat je weer opnieuw kunt investeren en dan heb je het zomaar over 25 jaar.

De tweede is de constatering dat er een verdienmodel nodig is voor de boer. Een ideaalbeeld waar uiteindelijk de boer zijn gezin niet van kan onderhouden is dus niet realistisch. Ook sluit de landbouwvisie geen van de sectoren uit die momenteel in Ede aanwezig zijn: er is dus ruimte voor zowel intensieve als extensieve bedrijven, bedrijven met veel grond en bedrijven met alleen dieren.

De landbouwvisie heeft echter maar zo'n klein effect op de landbouw in Ede. Talloze andere factoren spelen een veel grotere rol: het beleid uit Den Haag, Brussel en de Provincie bijvoorbeeld, met daarbij allerlei tegenstrijdige regelgeving en controles. Dit zorgt er voor dat steeds meer boeren het voor gezien houden en stoppen met hun bedrijf.

Laten we hopen dat het nooit zover komt dat als uiteindelijk iedereen het er over eens is hoe de landbouw er toekomstbestendig uit moet zien, er geen boeren meer over zijn om het in de praktijk te brengen.

SGP-raadslid Theo Folmer

Meer berichten