Foto: Nando Eskes

Column: PAS op

  Column

Als je gaat bouwen moet je natuurschade aan belangrijke natuurgebieden voorkomen. Dat lijkt me een eenvoudige regel. Bestuurders en bouwers in Nederland wilden daar lang niet aan. Tot 2015 waren er problemen om vergunningen te krijgen voor bouwwerken in de buurt van overbelaste natuurgebieden. Daar moest iets op worden verzonnen. Dat werd het ‘PAS’ — het Programma Aanpak Stikstof.

De gemeente Ede doet op haar website alsof het Programma Aanpak Stikstof er was om de natuurgebieden een handje te helpen. Dat ligt toch wat anders. Deze wet zorgde voor economische ontwikkeling ten koste van de natuur. Schade aan natuurgebieden werd dan achteraf goedgemaakt. Dan kreeg Natuurmonumenten bijvoorbeeld geld om steeds weer grond af te plaggen, daarmee verwijder je dan de neergeslagen stikstof, een soort kar achter de wagen. Of een boer zou ander voer gaan geven of iets installeren wat zorgt voor minder uitstoot. Maar wie controleert achteraf of alles goed werkt en wordt uitgevoerd zoals afgesproken? Zodra iets eenmaal gebouwd is, ach, wie dan leeft, wie dan zorgt. En kijk, die tijd is voorbij. We moeten nu kijken en nu zorgen, want de schepping is bezig het loodje te leggen.

Je kunt nog steeds zaken voor elkaar krijgen met de zogenaamde ADC-toets. Dat kost meer werk, je hebt kans dat het afgekeurd wordt en je moet natuurschade helemaal goed maken. Maar als er een groot algemeen belang mee gediend is, kun je verder.

Deze zomer haalde onze wethouder Vreugdenhil haar gelijk in het Financieel Dagblad, nadat de Raad van State het PAS had afgeschoten. Al een jaar lang had de wethouder het ministerie om een plan B gevraagd, want het ging verkeerd. Met zo’n vooruitziende blik kun je je voordeel doen. Jammer dat daar niets mee gedaan lijkt te zijn. Waar is het plan B van het college van B&W?

Nando Eskes (nando@eskesmedia.nl) is ondernemer en oprichter van de Edesche Concertzaal.

Meer berichten