Foto:

Column: Volgt u het nog?

  Column

Als officiële fractie-'volger' wordt er van mij verwacht dat ik volg wat er zowel binnen als buiten het gemeentehuis gebeurt…. Best bijzonder dat daar een speciale functie voor is. Eigenlijk zou de politiek zo relevant moeten zijn dat alle burgers volgers zijn. In de praktijk is de betrokkenheid op het politieke debat beperkt.

En toch kan ik het niet volgen dat de betrokkenheid vanuit de burgers zo laag is, de besluiten welke worden genomen hebben grote impact op het leven van burgers. Volgt u dat wel?

Wellicht moeten we als politici vooral in de spiegel in kijken? Zijn we wel voldoende benaderbaar? Laten we de burgers wel voldoende merken dat we echt naar ze luisteren en hun belangen dienen?

Er kunnen natuurlijk veel redenen voor zijn. Zou het komen door het wantrouwen richting de politiek? Of heeft de gemiddelde burger juist veel vertrouwen in de politiek? Of speelt gemakzucht ook een rol?

Wat natuurlijk ook een verklaring kan zijn is dat de politiek gewoon niet spannend/aantrekkelijk genoeg is. Tijdens het debat zie je vaak dat de standpunten al vast staan en dat iedereen vastgeroest zit in zijn eigen kamp. Het lijkt alsof alle meningen en standpunten in beton gegoten zijn.

Inmiddels draai ik een tijdje mee in de politiek en heb ik kunnen observeren hoe een besluit tot stand komt. En ja, ik moet eerlijk toegeven…al vooraf aan het publieke debat hebben de onderhandelingen al plaats gevonden en hebben de meeste partijen al een vaststaand standpunt. Moeten we hier als politici iets mee? Hoe transparant is dit fenomeen?

Het zomerreces is inmiddels voorbij, het politieke werk is weer begonnen. Ik heb alle vertrouwen dat alle politici het nieuwe politieke jaar weer vol goede voornemens. Blijft u ons volgen?

Bert van Roekel, fractievolger SGP Ede

Meer berichten