Foto: ARJAN VAN BRUGGEN NETHERLANDS

Column: Zonneparken

  Column

De gemeenteraad van Ede behandelt elke zomer de perspectiefnota. Dit is een rekening en verantwoording op basis van de programmarekening van vorig jaar met een doorkijk naar de komende vier jaar.

Duurzaamheid is een onderwerp waar dit jaar veel tijd aan besteed is bij de behandeling van de perspectiefnota. Volgens het College van B&W blijkt dat de gestelde doelen in de huidige bestuursperiode, te weten de realisatie van 50 hectare zonneparken en 2 windmolens en 2 windmolens in voorbereiding, te ambitieus zijn. Waar de SGP moeite mee heeft is de realisatie van 50 hectare zonneparken op landbouwgrond omdat deze primair bestemd is voor voedselvoorziening. De SGP ziet daarentegen ook de noodzaak van zonne-energie. Daar bovenop wordt geconstateerd dat de Gemeente Ede weinig progressie boekt in het realiseren van zonneparken.

Tijdens de algemene beschouwing heeft de SGP daarom specifiek aandacht besteed aan dit thema en het College van B&W een lijst overhandigd met 8 locaties van restgronden in de Gemeente Ede (met oppervlakte van in totaal ruim 50 hectare) die geschikt kunnen zijn voor de realisatie van zonneparken:

1. Vliegveld Deelen - onbenutte gronden van Defensie (8 hectare)

2. Veenderplas - testlocatie voor een drijvend zonnepark (3 hectare)

3. Rioolzuivering onder andere aan de Dwarsweg (1,6 hectare)

4. Taluds langs de A30 (7 hectare)

5. Afritten bij de snelwegen A12 en A30 (5 hectare)

6. De nog niet in gebruik genomen gronden op het beoogde WFC-terrein (14 hectare)

7. Het Food & Businesspark in De Klomp (7 hectare)

8. De zuidelijke spoordijk in de Klomp (6 hectare)

De reacties op dit initiatief zijn positief en het college gaat de aangedragen locaties onderzoeken. Daar krijgen wij energie van.

Gerrit Flier (raadslid Gemeente Ede - fractie SGP)

Meer berichten