Foto: Foto:

Column: Zaag en hamer

  Column

Op de basisschool waar ik werk hebben we sinds enkele maanden het eerste Tiny Food Forest van Nederland. Een stuk schoolplein mag zich op natuurlijke wijze ontwikkelen als mini bos. In dit specifieke geval een eetbaar mini bos vol vruchten, noten en kruiden.
Het verzoek om nestkasten te maken kwam al snel en dat hoef je mij maar één keer te zeggen. Enthousiast vertelde ik dat mijn klas dat wel wilde doen. Maar als ik eerlijk ben had ik het nog niet eens aan de kinderen uit mijn klas gevraagd. Een collega wilde met haar klas meedoen en zo ontstond het idee om een middag te 'Eigen huis en tuinen'.
Een paar weken terug was het zover. Vierenvijftig kinderen gingen in tweetallen aan de slag om een nestkast te maken. Allen gewapend met hamer, zaag, spijkers, lijm, een plank en een instructieformulier gingen ze aan de slag. Na een minuut of tien beseften we hoe fijn het was dat veel mensen hadden aangeboden om te helpen. Het aftekenen, het zagen en het timmeren was voor veel kinderen geen makkelijke opdracht. Maar nog belangrijker was om te zien dat de kinderen er plezier in hadden. We zagen geen mopperende kinderen als een plank scheef ging maar er kon om gelachen worden. Sommige groepjes vroegen een extra stuk plank of bedachten hoe ze sommige dingen op konden lossen, met succes. Op die manier bouwden ze niet alleen aan de nestkasten. Maar ook aan hun zelfvertrouwen, samenwerken en doorzetten. Die laatste drie punten waren misschien nog wel belangrijker dan die nestkast zelf. Na twee uur ploeteren stonden er zevenentwintig nestkasten klaar. Niet allemaal even recht, hier en daar een kleine kier of een scheef geslagen spijker maar vol plezier en inzet gemaakt.
Als afronding komen de namen van de kinderen op de kasten te staan en zullen ze op en rond het schoolplein komen te hangen. Mocht u binnenkort een schoolplein zien met veel nestkasten, dan weet u waar ik werk.

Michael de Vries, natuurliefhebber en leerkracht basisonderwijs

Meer berichten