Column: Uit de bijstand

  Column
Foto:

Met goed nieuws mag je naar buiten komen. Vorige week presenteerde Werkkracht haar eerste jaarcijfers. Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gedaald. Zo'n 340 mensen stroomden uit naar werk. Er is hard gewerkt aan het opzetten van een goede organisatie. En Werkkracht heeft haar eerste jaar met een positief resultaat afgesloten. Zeker als we een vergelijking maken met de laatste jaren van de Permar, mogen we blij zijn met deze resultaten. De inspanningen uit de vorige raadsperiode voor het opzetten van een efficiënte werkorganisatie zijn beloond en de gemeente kan daar nu de vruchten van plukken.

Mooie resultaten die we deels te danken hebben aan een groeiende economie. Maar ook aan bedrijven die hun nek uit willen steken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Terecht kan die inzet niet genoeg gewaardeerd worden.

Evenals het hebben van werk niet genoeg gewaardeerd kan worden. Het hebben van werk geeft betekenis. Betekenis voor je zelf, maar ook voor de ander. Het hebben van werk, in welke vorm dan ook, is belangrijk om deel te kunnen nemen aan onze samenleving en daaraan een bijdrage te leveren. Dat gunnen we iedereen. Ongeacht ieders mogelijkheden heeft het hebben van werk altijd betekenis. De hoeveelheid werk die verzet wordt, is dan zelfs ondergeschikt. De evangelist Mattheüs vertelt het verhaal van de heer die arbeiders zocht voor zijn wijngaard. Hij werd het voor één penning eens met de arbeiders die 's morgens klaar stonden om aan het werk te gaan. Daarnaast waren er arbeiders die in eerste instantie niet waren ingehuurd en ledig op de markt stonden. Misschien met een afstand tot die arbeidsmarkt. Op het derde, zesde, negende of zelfs elfde uur konden ook zij aan de slag in de wijngaard en aan het einde van de dag werden zij gelijk gewaardeerd.

Laat dit goede nieuws een stimulans zijn om op de ingeslagen weg door te gaan.

Kees van Wolfswinkel, raadslid SGP

Meer berichten