Foto: BRAM LUBBERS

Column: Statushouders

  Column

De boer plofte in zijn stoel, en staarde uit het raam. Op tafel ligt de krant, opengevouwen bij de kop 'statushouders houden voorrang op sociale huurwoning'. Het voorstel van de SGP om statushouders op de woningmarkt gelijk te behandelen met Nederlanders heeft blijkbaar in de gemeenteraad geen meerderheid gekregen.

Voor de boer een lastig thema, want de vluchteling heeft zijn hart. Je zou maar moeten vluchten uit je vaderland, denkt hij. Alles achterlaten en een onbekende toekomst tegemoet. Zij die moeten vrezen voor hun leven moeten worden geholpen! Maar dan begint het punt: betaalbare woningen zijn er tekort in ons landje, en zeker ook in onze gemeente Ede.

De boer zucht… hij kent nogal wat mensen die wachten op een huurwoning; voor hen voelt het oneerlijk dat anderen meer voorrang krijgen dan zij. Terwijl zij soms ook echt snel een huis nodig hebben. Van die kant bekeken is een gelijke behandeling wel zo eerlijk.

Dan bekijkt de boer het eens door een andere bril. Stel dat hij zou moeten vluchten? En hij gastvrij zou worden opgenomen in een AZC? Stel, hij moest wat langer wachten op een woning omdat een Nederlander nóg meer urgentie heeft? Zou zijn blijdschap over het verblijven in een veilig land niet overheersen ten opzichte van iets langer wachten op een woning?

Ondertussen komt de boerin binnen met koffie. "Wat zit je te prakkezeren, man?" Ze hoort het relaas aan, en zegt: "Ik hoor het al, dat idee van de SGP is zo gek nog niet. Ze moeten dat maar eens gaan proberen!" Terwijl de boer zijn koffie drinkt zegt hij bedachtzaam: "Je hebt gelijk vrouw, zoals zo vaak. Ze moesten dat maar eens proberen." 

Gerrit Heij, fractielid SGP Ede

Meer berichten