Foto: Foto:

Metershoog

  Column

Het is een zonnige, maar frisse dag in begin mei. De hele dag ben ik op pad geweest in de natuur. Via het kazerneterrein over het fietspad langs De Sysselt, zodat ik aan mijn ene kant het bos heb en aan de andere kant de heide. Het is een manier om in één keer bosvogels én heidevogels te kunnen zien. Aan het eind van het fietspad besluit ik om de heide over te steken om vervolgens bij Juffrouw Tok de Noord Ginkel in te gaan. Door het mulle zand en met een zware fiets in de hand is het nog een behoorlijke klus.
De Noord Ginkel is een totaal ander gebied. Het is er drassig en soorten als nijlgans en grauwe gans foerageren een stukje bij me vandaan.
Terwijl ik er loop zie ik een gelijkenis met de Sysselt. Een gelijkenis waar ik niet direct vrolijk van word. Zowel op de Noord Ginkel als bij de Sysselt liggen overal langs de paden stapels met omgezaagde bomen. Grove dennen, beuken en berken. Niet een paar, omdat er wat bomen wellicht gevaarlijk in een andere boom hingen, maar metershoge stapels. Op die plekken is de natuur er achter al niet meer te zien. Het is een droevig beeld, al hipt er wel een winterkoning op een van de stapels. Op sommige plekken is de verdeling tussen staande en liggende bomen ongeveer gelijk. De half ontboste stukken zijn open. Geen ree, vos of wild zwijn zal zich er fijn voelen.
Heel netjes, en volgens de regels, zijn de bomen gekapt voor 15 maart toen het broedseizoen begon. Vogels worden dan niet verstoord. Toch? Helaas houden niet alle vogels zich aan die agenda en broeden bijvoorbeeld bosuilen al in januari. Wat een stress zullen die dieren hebben gehad.
Ook volgens de regels, maar wel onbegrijpelijk, mogen de bomen nog wel worden uitgereden uit het bos. Nogmaals verstoring dus. En wat te denken van die winterkoning die het nest tussen die liggende bomen wilde maken?
Natuurvriendelijk kan ik het beleid helaas niet noemen...

Michael de Vries, natuurliefhebber en leerkracht basisonderwijs

Meer berichten