Foto: Foto:

Column: Utopia

  Column

Helmond bouwt de slimste wijk ter wereld (aldus VNG Magazine 7, 19 april 2019, pagina 16-19). Ik citeer uitgebreid, want bij mijn laatste gebruikte bron uit dit magazine informeerden naderhand drie mensen er naar.
Zoiets trekt aandacht, want wie wil er nu niet de slimste zijn. De Limburgse wijk is het 'Brainport Smart District.' Het is een 'living lab' met 'business challenges' 'deelkeukens' en volledig 'datagestuurd'. Het vervoer loopt langs 'slimme mobiliteitslijnen'. Er wordt gewerkt 'via de quadruple helix.' Ik stop nu met citeren, want de volgende kenmerken van dit toekomstige district zijn in 2019 begrippen als: inclusief, circulair, participatief, sociale cohesie, energieneutraal, organisch gebouwd en demontabele - en tiny houses.

Als liefhebber van sciencefiction levert het woord district nare associaties op. Kijk eens naar de film District 9, of andere van die films; dictators hebben de samenleving vaak in districten ingedeeld. Daar kan Helmond niks aan doen natuurlijk, district is in het Nederlands een wijk of buurt. Ik las het artikel nog eens en toen openden mijn ogen zich. Er wordt daar 'ons dorp' gebouwd met verschillende soorten huizen met tuinen, zelfs volkstuinen, veel voetpaden en als je dingen samen wil doen kan dat. Hofjes en een park. Er is sprake van een 'verdienmodel'. Men kan er hardlopen met elkaar, want daar is een route voor. Studenten kunnen kiezen voor groepswonen en ook een woonwagenpark is mogelijk. Want ik lees over demontabele huizen. Er komt een bewonersvereniging. Een vermaarde architect staat aan de wieg, de gemeente doet zo min mogelijk, de bewoners bepalen en reguleren alles zelf. Mijn gedachten gaan heen en weer tussen mijn vroegere studentenhuis en Arcadia. Tussen de kolchoz die ik in de Oekraïne bezocht en de eerste dorpen die de schrijver Harari in het boek Sapiens beschrijft (volgens hem het begin van het einde van bv de biodiversiteit en de gezonde mens). Maar ruzies over ketjap en vet schrobben van het fornuis, utopische nachtmerrie, kaalslag en misoogst (de kolchoz) en het pessimisme van Harari moet je niet meteen bij zoiets halen. Het is eigenlijk een gewoon dorp met veel nieuw jargon. Ontken de toekomst van data niet en beloon enthousiasme. Geef het een kans.

Burgemeester René Verhulst

Meer berichten