Foto: ARJAN VAN BRUGGEN NETHERLANDS

Column: Biodiversiteit

  Column

In de raadsvergadering van 7 maart is tijdens de oordeelsvormende vergadering het Programma Biodiversiteit behandeld. Een vaste definitie voor biodiversiteit ontbreekt. 'Bio' betekent 'leven' en ‘diversiteit’ betekent 'verscheidenheid' en daarom kort samengevat 'verscheidenheid van leven'. Daarbij verwijst biodiversiteit naar alle verschillende 'ecosystemen': alle levende en niet-levende factoren die samen een geheel vormen.

De Gemeente Ede heeft een rijke verscheidenheid aan bodemleven (biodiversiteit). We behoren tot de top van 5 gemeenten in Nederland met de hoogste biodiversiteit. Daar mogen, sterker nog, daar moeten we zuinig op zijn!

Het Programma Biodiversiteit is een goed leesbaar en inhoudsvol document. Wonderlijk zo rijk als onze natuur is. Zowel de grotere dieren als ook de kleinste beestjes hebben een functie binnen het ecosysteem waar zij onderdeel van uitmaken. Wij geloven dat God alles geschapen heeft en alles nog steeds onderhoudt, ondanks dat door menselijk ingrijpen sommige ecosystemen verwoest zijn. Op deze manier zijn we in Nederland en ook in de Gemeente Ede waardevol natuurleven kwijtgeraakt. Als SGP staan wij daarom van harte achter het uitgangspunt in het Programma Biodiversiteit dat er tenminste sprake moet zijn van behoud dan wel van verbetering van de biodiversiteit.

Wat we als SGP moeilijker te begrijpen vinden, is dat er wel direct geld gevonden is voor een NK-wielrennen, maar voor behoud dan wel verbetering van de biodiversiteit is er alleen voor 2019 geld en moet er voor de jaren erna nog middelen gevonden worden. Als SGP zien wij graag een andere prioritering van deze gemeenschapsgelden.

Laten wij zuinig zijn op de prachtige natuur die wij in de Gemeente Ede hebben.

Gerrit Flier, raadslid Gemeente Ede, gerrit.flier@ede.nl

Meer berichten