Foto: Nando Eskes

Column: Voedselbank

  Column

Op dit moment zijn er een paar duizend miljardairs, schatrijke mensen, die naar niemand hoeven te luisteren. Zij bepalen hun eigen wereld, hun eigen recht en hun eigen leven.

Er was eens zo’n miljardair, die, misschien wel uit verveling, wilde checken wie nu degenen waren die hem nog geld schuldig waren. Hij vroeg de accountant om een overzicht. Al snel kreeg hij op z’n smartphone een lijstje met namen.

Het lijstje namen bevatte één iemand die een wel heel grote som had geleend. Een niet te bevatten bedrag - negen miljard euro. De miljardair schrok: hoe krijg ik dat ooit terug? Snel liet hij de lener bij zich komen. “Betaal mij terug", klonk het. Maar het geld was er niet. De miljardair beval alles te verkopen van de man, inclusief de man zelf, zijn vrouw en zijn kinderen. De schatrijke man had zo wat lijntjes in de mensenhandel.

De geldlener raakte in paniek. Hij viel op z’n knieën, huilde tranen met tuiten, en beloofde dat hij alles zou betalen. Dat kon natuurlijk nooit. Maar de wanhoop was zo groot dat de miljardair een groot gevoel van medelijden kreeg. Hij leefde zich in. De miljardair dacht niet meer aan recht, maar aan leven. Hij schold de schuld kwijt en liet de man vrij. Opgelucht verdween de man.

Buiten gekomen kwam de vrijgelaten man iemand anders tegen. Ha, wreef hij in zijn handen, daar loopt iemand die mij nog 10.000 euro schuldig is. Laat ik eens vragen waar het geld blijft. Maar er was geen geld. De vrijgelaten man stopte zijn medemens in de gevangenis om hem het geld af te laten betalen.

De miljardair hoorde daarvan en werd zo boos dat hij de vrijgelaten man oppakte en gevangen zette. “Had hij niets begrepen van zijn medelijden en medegevoel?”, zo vroeg de miljardair zich af.

Nando Eskes (nando@eskesmedia.nl) is oprichter van de Edesche Concertzaal. Column gebaseerd op Mattheüs 18:23-35.

Meer berichten