Foto:

Column: Penning

  Column

Ede heeft er een penning bij. Een penning als kleine blijk van waardering voor een opvallende inzet. Of zo u wilt, een groots gebaar voor een kleine dienst om onze Edese samenleving mooier te maken. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd de eerste Jan Hilgerspenning uitgereikt. Een penning als aanmoediging om hoogvlieger te worden. Een beloning voor doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. De eerste penningen waren voor het kernbestuur van de Stichting Jan Hilgers Memorial Airshow, uitgereikt door de burgemeester zelf.

Onwillekeurig probeer je in gedachten de volgende kandidaten in beeld te krijgen. Misschien zijn dat de doorzetters die zich, hopelijk met succes, inzetten tegen de laagvliegers vanuit Lelystad. Of de bewoners die na jaren ploeteren en met vallen en opstaan hun gezamenlijk initiatief van de grond kregen. Of juist onze betrouwbare vrijwilligers die er elk jaar weer in slagen een bijeenkomst te organiseren voor mensen die het wat minder hebben. Ede kent gelukkig veel inwoners die zich inzetten voor de samenleving. We hoeven niet bang te zijn dat de burgemeester geen nieuwe gegadigden kan vinden. Naast deze nieuwe Jan Hilgerspenning heeft de gemeente met onder andere de Medaille van verdienste nog meer mogelijkheden om haar waardering te laten blijken. En voor kinderen en jongeren is er De Pluim. Het is altijd goed om erkenning voor al die inzet uit te spreken.

Overigens, die inzet hoeft niet groot te zijn om groots te zijn. Een bijdrage naar vermogen wordt altijd gewaardeerd, zoals ook het Bijbelverhaal ons vertelt van een arme weduwe die twee kleine penningen wierp in de schatkist. De penning hier als beeld van de kleinst mogelijke bijdrage voor de tempeldienst. Jezus zegt van haar dat zij van haar gebrek meer gaf dan de rijken die veel gaven van hun overvloed. Ook zonder dat er een penning wordt uitgereikt, zien we dat inwoners omzien naar hun naaste en zich inzetten voor de samenleving. Je hoeft geen hoogvlieger te zijn om gewaardeerd te worden.

Kees van Wolfswinkel, raadslid SGP

Meer berichten