Foto:

Column: Veiligheid is topprioriteit

  Column

Als het over veiligheid gaat kun je denken aan verkeersveiligheid, gevoel van veiligheid, overlast, onveiligheid door vuurwerk en noem maar op. Een belangrijke vraag is: wat maakt Ede veiliger?

Zo zijn er in de gemeente Ede nog veel onveilige wegen en kruisingen die om verbetering vragen en snel aangepakt moeten worden. Graag horen we ook van u waar onveilige wegen en (fiets)paden zich bevinden. Samen proberen we onveilige (knoop)punten te verbeteren en veiliger te maken.

Veel mensen ervaren ook overlast en een gevoel van onveiligheid. De oorzaken kunnen heel verschillend en divers zijn. Toch ontstaat er elke keer weer veel hinder en schade door criminaliteit. De SGP is van mening dat die schade verhaald dient te worden op de dader(s). Bekend zijn de middelen zoals Whats-App groepen, burgernetacties en camera's, die ons kunnen helpen om Ede veiliger te maken.

Als het gaat om integratie dan vindt de SGP dat inburgeren geen vrijblijvendheid is. De Nederlandse taal dient men zich snel eigen te maken en er zal sterk ingezet moeten worden op actieve begeleiding naar werk. Goede communicatie is hierbij essentieel. Zeker als de vraag naar vakmensen toeneemt in de regio Vallei is het zinvol hier meer vorm en inhoud aan te geven.

Verder besteden we graag aandacht aan de onveilige situaties die ontstaan door vuurwerk. Er ontstaan meestal veel oor- en oogletsels en er zijn mensen die hinder ondervinden in de luchtwegen. Veel schade ontstaat er voor het milieu en voor de meeste dieren wordt het ook niet aangenamer. Door het uitbreiden van vuurwerkvrije zones is het mogelijk om meer veiligheid te garanderen en veel overlast en schade te verminderen.

De SGP heeft veel respect voor de hulpverleners die bij nacht en ontij zich inzetten voor de veiligheid. Ze proberen altijd zo spoedig mogelijk aanwezig te zijn. Toch zijn er ook plekken in de gemeente waar het voor de ambulance onmogelijk is tijdig te komen. Daarom zal de SGP zich blijven inzetten op verbetering van de aanrijtijden van ambulances voor Otterlo, Harskamp, Wekerom en De Valk.

Nico van der Poel, SGP Ede

Meer berichten