Foto: Nando Eskes

Column: Winter

  Column

Verborgen onder het stof en het lawaai vond ik het koperen vat. Verdwaald en verscholen onder de trap naar boven. Het omvattende gebouw lag, knock-out geslagen, in een buurtje waar nodig veel moest gebeuren. Maar wat kun je verwachten, midden in de crisis van 2012, met zoveel wanhoop en narigheid om je heen. Een heftiger economische crisis was er in jaren niet. Toch bleven we werken en doorgaan. Dat was dan ook waarom ik daar rondliep. Op zoek naar een ruimte om geld te verdienen.

Het koperen vat was het laatste restant van de christelijke gemeente die daar ruim 100 jaar samenkwam. Zondag aan zondag aan zondag. Dat was voorbij, en bij hun afreizen waren enkele kostbaarheden achtergebleven. Het vat en een koperen kaarsenstandaard. Werklieden grepen al om het in de klaarstaande afvalcontainer te gooien. Maar wacht, daar zag ik letters op de rand staan. Oude woorden van duizenden jaren oud, maar nog steeds vol belofte. Ze riepen mij. In antwoord hield ik het vat achter. Het was het doopvont.

Er zit maar een dun laagje tussen opbouw en afbraak. Er is zoveel hardheid, ook in de dagelijkse omgang. Ook ik doe daaraan mee, al is het maar door het systeem waarin we leven. Ontrouw, onverschilligheid en zelfzuchtigheid. Dat werkt door op wereldniveau in klimaat- en milieuproblemen. En bij je voor op de stoep, als je in die stronthoop stapt. Maar er is ook zoveel goedheid. Het kwade is vaak overdonderend, het goede wordt niet snel herkend. Toch zal het goede sterker zijn dan het verkeerde. Zonnestralen zie ik in de winter. Uit dat doopvont werd onlangs weer een eerste kind gedoopt in de Noorderkerk. Water wat levend maakt. Muziek die reikt naar verlangen. Vijf jaar geleden opende de Edesche Concertzaal met de Goldbergvariaties van J.S. Bach. De laatste geschreven "ter verstrooiing van het gemoed". En de eerste geopend ter viering van het goede.

Nando Eskes (nando@eskesmedia.nl) is oprichter van de Edesche Concertzaal. Deze column verschijnt tweewekelijks.

Meer berichten