Foto:

Column: Elkaar zien

  Column

We kijken graag vooruit. Het is goed om doelen te hebben en ons verantwoordelijk te weten voor het behalen daarvan. De één is daarin succesvol, een ander heeft er moeite mee. En er zullen mensen zijn die ervaren geen stap vooruit te komen.

We kijken graag vooruit. Het is ook goed eens om te kijken, om ons heen te kijken, om te zien, naar elkaar. We kennen misschien wel het Bijbelverhaal van de barmhartige Samaritaan, een man van een ander volk. Hij was op reis. Langs de weg lag een man, halfdood, geslagen door rovers en moordenaars. De Samaritaan zag om, naar deze man, nadat een priester en een Leviet de man links lieten liggen. Hij verbond hem, verzorgde hem en bracht hem naar de herberg. En gaf bij zijn vertrek de herbergier twee penningen om de verdere zorg voor deze man op zich te nemen. Het is het verhaal van hulp uit onverwachte hoek, voor iemand die geen stap meer vooruit kon zien.

Ook in Ede zien we gelukkig van die, soms onverwachte, initiatieven. Inwoners die omzien naar kwetsbare medeburgers, inwoners met initiatief om anderen vooruit te helpen, een doel en perspectief te bieden. Initiatieven die we niet genoeg kunnen waarderen. Ze laten iets zien van de vitaliteit van de samenleving. Waar inwoners zich verantwoordelijk voelen, elkaar meenemen en waar de gemeente een ondersteunende en verbindende rol kan spelen.

Goed om naar elkaar om te zien. Maar ook om vooruit te kijken. Dan zien we nog wel een aantal zaken waar we mee aan de slag kunnen. De gemeente mogen we vragen haar kwetsbare inwoners in beeld te houden. We vragen de gemeente ook om een persoonlijke benadering voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en andere doelgroepen. En we mogen de gemeente aanspreken op de wachtlijsten in de jeugdzorg. De gemeente kan dat echter niet alleen, zeker niet met budgetten die onder druk staan. We zijn daarom blij met elke inwoner die niet alleen vooruit ziet, maar ook omziet, naar elkaar.

Kees van Wolfswinkel, raadslid SGP

Meer berichten