Foto: ARJAN VAN BRUGGEN NETHERLANDS

Column: Communicatie

  Column

Velen hebben wel eens wat meegemaakt met de gemeente Ede.
Als het gaat om een vergunning of telefonisch contact, het houdt de gemoederen veelal bezig. De SGP heeft de laatste jaren veel klachten ontvangen over de communicatie.
Brieven met veel fouten die niet (tijdig) worden beantwoord. Telefoon of mail, het was niet eenvoudig. Dat geeft veel ergernissen en frustraties. Is de gemeente Ede u goed van dienst? Natuurlijk gaan er ook heel veel dingen goed en die mogen ook zeker genoemd worden. Toch zou het wenselijk zijn als er een meldpunt communicatie in het leven wordt geroepen. Klachten kunnen dan rechtstreeks worden gemeld en er kan direct actie ondernomen worden. Korte lijnen en minder ergernissen!
Elke inwoner van de gemeente Ede heeft baat bij een betrokken en betrouwbare overheid. Kent u Ede als een betrouwbare en slagvaardige gemeente?
Bijbelgetrouwe, betrokken politiek, betekent niet alleen goede communicatie, maar ook opkomen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Oog hebben voor elkaar. De SGP wil werken aan een krachtig gemeentebestuur dat zorgt voor elkaar en betrokken is op elkaar. Inwoners moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Een overheid die spreekt en handelt op een eenduidige wijze, gericht op het algemeen belang en zonder bevoordeling van bepaalde partijen. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen en de communicatie dient vlot en correct te verlopen.
Overduidelijk blijkt dat er een cultuuromslag in Ede nodig is.
Een overheid die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Een dienende houding met een betere en proactieve communicatie.
U wilt toch ook zo snel mogelijk betrokken worden bij nieuwe plannen bij u in de buurt?
Zeker wanneer dat grote impact heeft op de directe woon- en leefomgeving.
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staan al jaren onder druk. De SGP wil opkomen voor christelijke waarden en normen. Respectvol om gaan met elkaar.
Laten we samen als inwoners, politiek en bestuur het goede voor de gehele gemeente Ede zoeken.
Dat begint met goede communicatie!

Nico van der Poel - SGP Ede

Meer berichten