Column: Mooier en Beter

  Column

Na de verkiezingsuitslag en bij de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden heb ik een paar keer gezegd dat we 'Ede, samen mooier en beter moeten maken.' 'Nog mooier' heb ik er later van gemaakt. Woorden die me zo maar te binnen schoten.

Afgelopen weekend had ik een aantal bladen mee naar huis genomen om eens rustig te lezen. Ik las Vallei Business over circulaire economie, Brandende Kwesties van de Brandweer over arbeidshygiëne, Recreatie & Toerisme over citymarketing, Opportuun van het Openbaar Ministerie over compositietekeningen en het magazine Mooi Gelderland (what's in a name) over de lerende wolf en trekkende Atalanta vlinders. Allemaal zeer interessant, mooi en beter blijkt uit de artikelen.

Onderop had ik nog twee magazines liggen die ik apart had gekregen. Bij de landelijke Opschoondag op 24 maart jl., kwam ik tijdens de lunch in het Akoesticum de jutters van het Oranjepark tegen en zij stuurden mij hun glossy 'OP' Oranjepark. Daarin artikelen over mensen uit de buurt, de wijkbewoners! Het buurtfeest, een BBQ, muziek, bladvegen, de eetclub en optochten. Mooier en beter is niet alleen beleid, een plantsoen of een gebouw, het zijn juist de mensen die het doen. Dat bedoel ik ook met 'samen'. Gemeentebestuur en bewoners, ieder naar zijn of haar vermogen levert een bijdrage.

Deze column verschijnt één keer in de twee weken.

Meer berichten