Logo edesepost.nl


Foto: Paul de Vries

Stemmen

  Column

Gaat u volgende week stemmen? En als u gaat stemmen, op welke partij? Eigenlijk mag ik dat niet vragen want uw stem is anoniem. Niemand mag in het stemhokje over uw schouder meekijken. Uw privacy wordt immers gewaarborgd. Nog wel, want u mag ook uw mening geven over de Wet op Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de zogenaamde sleepwet. De wet die ervoor gaat zorgen dat als uw buurman verdacht is, u ook automatisch drie jaar lang in het beklaagdenbankje komt te staan. Niet dat uw mening er nog toe doet, het raadgevend referendum is inmiddels afgeschaft terwijl de politiek al had aangegeven de uitslag sowieso te negeren. Dus die sleepwet, die komt er wel.

Toch is het belangrijk dat u in die "Last Post" voor het referendum uw mening laat horen, maar dan als signaal. Alsof dat belangrijk is hoor ik u zeggen, "ze" doen toch waar ze zin in hebben. En met de hele heisa rondom het referendum lijkt dit inderdaad het geval maar toch wil ik daar een kanttekening bij plaatsen want: die politiek, dat zijn wij. Wij het volk, hebben het recht om onze stem te laten horen. Wij hebben de mogelijkheid om "ze" naar huis te sturen of te laten weten dat wij geen vertrouwen meer in "hen" hebben. Want wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we in een parlementaire democratie leven. En in die democratie is een stem weldegelijk belangrijk, maar dan moet u hem wel uitbrengen natuurlijk.

En dat kan door aan te geven aan wie u de komende vier jaar uw stem in bruikleen geeft. In onze gemeente kunt u uw stem via dertien partijen laten horen. Dertien. Nou hoeft dat getal geen slecht voorteken te zijn want note bene onze eigen Prins Bernhard reed in zijn opeenvolgende groen gespoten Ferrari 's met het kenteken AA-13 rond, het getal dertien legde hem blijkbaar geen windeieren. En over Italiaans design gesproken, voor Italianen schijnt nummer dertien geen ongeluksgetal te zijn. Maar gezien de uitslag van hun recente verkiezingen vraag ik me af of dat bijgeloof niet helemáál onzin is.

Dertien partijen dus. Dat zijn er veel. Maar veel minder dan de achtentwintig die aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnamen, wat de keuze wel zo overzichtelijk maakt. Het is sowieso niet moeilijk om de juiste partij te vinden. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat er op de sabbat verplicht gerust wordt, dan geeft u uw stem aan de partij die op die dag dan ook de ziekenhuizen sluit. Of als u denkt dat uw hondenbelasting beter in grote projecten gestoken kan worden, dan stemt u op de partij die investeert in bodemloze putten. Maar misschien vindt u iets heel anders belangrijk en vindt u dat automatisering voorrang moet krijgen zodat uw kliko helemaal zelf de afvalscheiding uitvogelt. U kiest gewoon de partij die zegt uw belangen te gaan behartigen.

En zo simpel is het! Het enige dat u hoeft te doen is zich te verdiepen in de lokale politiek en daarna te stemmen. Of u doet dat natuurlijk niet en schreeuwt de komende vier jaar weer dat "ze" toch maar wat doen en dat u zich door "hen" de wet niet laat voorschrijven en dat u zich in die gekte niet laat meeslepen. Dat hoeft u ook niet meer, want dat slepen is inmiddels voor u geregeld.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox