Logo edesepost.nl


Column: Vakantie

  Column

Vakantie is niet voor iedereen een feest, en zeker niet zaligmakend. De scholen en onderwijsinstellingen zijn dicht. Dit betekent dat veel jeugd zes weken lang vakantie heeft, tijd om met andere dingen bezig te zijn dan met je opleiding. Vaak wordt er naast het vakantie vieren, door de jongeren gewerkt. Niet alle ouders hebben net zo lang vakantie en sommigen hebben überhaupt geen vakantie, wat vraagt om creatieve oplossingen om de combinatie van werk en vrij(e) kind(eren) bol te werken.

Dan zijn er nog de gezinnen die onder de minimum bestaansgrens leven of net erboven, het hoofd amper boven water kunnen houden. Geld om iets leuks te doen is er niet, als er überhaupt geld is wordt dat uitgegeven aan eten of noodzakelijke basiszorg zoals tandpasta, afwasmiddel en een paar nieuwe sokken bijvoorbeeld. Jammer genoeg moeten een aantal Edese gezinnen keuzes maken in simpele noodzakelijkheden, omdat het geld maar één keer kan worden uitgegeven. Dromen over drie weken vakantie aan de Spaanse of Franse kust is letterlijk een ver van mijn bed show...

Ouderen zijn vaak eenzaam, omdat de buren waar ze dagelijks toch even een praatje mee maken weg zijn, net als de kinderen en kleinkinderen. Veel senioren die zelf niet weg gaan zien de vakantie als een stille en saaie tijd. Nog maar te zwijgen over de huisdieren die soms weggedaan of aan hun lot overgelaten worden..

Steeds meer mensen klagen over de vliegroutes die vanaf Lelystad toeristen naar de gekozen vakantiebestemming vliegen. Een buurman noemt het luchtvervuiling en geluidsoverlast, mijn kinderen vinden het juist leuk om naar de vliegtuigen te kijken.

Ede krijgt steeds meer toeristen, de promotie van Ede heeft zijn vruchten afgeworpen. Het centrum en de echt toeristische plekken worden druk bezocht. Vanwege de overlast van toeristen in Amsterdam zijn er maatregelingen getroffen om de toestroom van toeristen naar het centrum tegen te gaan. Het is inmiddels zo dat de gemiddelde Amsterdammer zich er niet meer thuis voelt. Nu hebben we in Ede nog geen overlast, maar ik hoop dat we ons wel afvragen hoe hoog het percentage toerist kan zijn. Zodat we hier zelf nog gelukkig blijven.

Jacqueline Postma

Reageer als eerste
Meer berichten