Albert Jager is met zijn ondernemingen gevestigd in het Medisch Centrum Veluwse Poort, Eikenlaan 13-05 Ede. (Foto: archief Albert Jager)
Albert Jager is met zijn ondernemingen gevestigd in het Medisch Centrum Veluwse Poort, Eikenlaan 13-05 Ede. (Foto: archief Albert Jager) (Foto: )

'We kijken naar wat iemand echt kan'

De gedreven en mensgerichte ondernemer Albert Jager (1966) staat aan het hoofd van maar liefst drie ondernemingen: ADHD2GO, Loopbaan2GO en Wajongtalenten. "Wij kijken vooral naar wat iemand kan."

Arno voor de Poorte

Ede – Albert noemt zichzelf coach. Hij heeft alleen een hekel aan de geijkte coachuitspraak: 'Ik zet je in je kracht'. "Dat is de taak van degene die bij ons een traject volgt. Daarmee schep je valse verwachtingen. Dat is iets waar we bij wegblijven." Waar Albert en zijn team erg goed in zijn, is professionele hulp bieden bij 't arbeidsfit maken van mensen. "We doen coaching bij ADHD-gerelateerde klachten, reïntegratietrajecten 2e spoor en juridische ondersteuning bij arbeidsconflicten. Aan mensen die in de Wajong zitten bieden we job coaching aan. Daar komen verrassend goede resultaten uit."

Erkenning

Albert is lid van de Noloc. Dat is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en loopbaancoaches. Het lidmaatschap houdt een erkenning in voor loopbaancoaches die hun vak verstaan. "Ik ben nu vier jaar bezig en sinds kort begeleid ik ook - in opdracht van het UWV - een bijzondere groep mensen: Wajongtalenten. We werken samen met bedrijven die Wajongers een kans willen geven. Dat mondt vaak uit in een contract van zes maanden, maar dan wel in een functie die recht doet aan de kwaliteiten en talenten van deze werkzoekenden." Die verdienen het in de ogen van Albert dat iemand de barrières voor hen wegneemt. Vaak gebeurt het dat mensen gewoon in dienst komen tegen een marktconforme beloning. "We hebben vaak de betere banen voor iemand die nu nog in de Wajong zit. Wij zoeken vacatures bij hun kwaliteiten en wij zetten ze in op diverse en vaak ook de hogere functies. Het kan echt", vertelt Albert.

Ondersteuning

Albert is gaan ondernemen om ondersteuning te geven aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen. "Ik zag dat er wat nodig was in de begeleiding van mensen met ADHD. Mij ging het in eerste instantie om diegenen die met 'volle hoofden' rondliepen." Die lopen met hun klachten telkens tegen allerlei sociale obstakels aan. Albert is in staat om een cliënt die klachten in een kortdurend traject om te laten buigen naar positief gedrag. "Dat gebeurt zowel op privé- als op zakelijk gebied. Als er op het ene terrein iets verandert, dan verandert er op het andere ook iets. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." Albert ondersteunt zijn diagnoses en zijn aanpak met psychologische testen. Die wijzen heel snel uit wie je bent en waar je sterke punten liggen. De begeleiding verloopt schematisch volgens de BOMATRiX. Dit is een matrix die alle stappen in het loopbaanbegeleidingstraject en de bijbehorende hulpmiddelen in een modulaire vorm aanbiedt. "Dit model geeft vooraf inzicht in het begeleidingstraject. Dan weet je snel waar je aan toe bent", aldus Albert.

adhd2go.nl

Meer berichten