Het ondertekenen van het sportakkoord ging gepaard met een skatepresentatie van Edese jongeren. (Foto: Albert Willemsen)
Het ondertekenen van het sportakkoord ging gepaard met een skatepresentatie van Edese jongeren. (Foto: Albert Willemsen) (Foto: Albert Willemsen)

Vol elan voor slagen Edes sportakkoord

Na informatieavonden, brainstormsessies en groepsdiscussies tekende wethouder Peter de Pater woensdagavond bij de skatebaan tegenover zwembad de Peppel het Edes Sportakkoord. Sportformateur Nanette Hagedoorn heeft veel vertrouwen dat de Edese inwoners, sportaanbieders, welzijnsorganisaties en de politiek erin slagen om de ambities in het akkoord vorm te geven.

Door Rick Praamstra

EDE - Jonge skaters die net een showtje weggaven komen na de ondertekening naar Hagedoorn met de vraag 'waar was dit allemaal toch voor?'. Als de sportformateur uitlegt dat het over meer sporten en bewegen gaat in Ede, hebben de jongeren nog wel een verzoek voor de wethouder: leuk allemaal dat we nu bij avondlicht konden skaten, maar dat willen we elke dag wel. Hagedoorn neemt hen daarop mee naar De Pater die hen uitnodigt voor een gesprek bij hem in het gemeentehuis.

"Hier gaat het sportakkoord nou precies om", zegt de Edese. "Mensen bij elkaar brengen en zaken mogelijk maken." De afgelopen twee maanden sprak Hagedoorn met veel verschillende belangengroepen. Het thema spreekt hen aan, merkte ze bij de eerste bijeenkomst over het sportakkoord; vijfenzeventig mensen kwamen opdagen om mee te praten over sporten en bewegen.

Een paar zaken sprongen er direct uit, vertelt de sportformateur: "Er was veel belangstelling vanuit vrouwen om specifiek voor hen sportmogelijkheden te creëren. Het ging ook veel over de sportbehoefte van mensen met een beperking. Er is te weinig aanbod of dit is niet goed zichtbaar. Daar kwam dus uit dat wij het complete aanbod van sporten en bewegen goed in kaart en onder de aandacht moeten brengen. Ook was er veel enthousiasme over het sportiever inrichten van openbare ruimtes zoals parken en parkeerplaatsen."

Hagedoorn prijst de betrokkenheid. "Er kwamen veel mensen uit verschillende hoeken en gaten. Er ontstond veel energie onderling en je merkte veel enthousiasme bij de verdiepingssessies. Kleine groepen die over een van de ambities 'vaardig in bewegen' spraken, discussieerden over motorische ontwikkelingen. Het is mooi om te zien dat de hockeyclub bijvoorbeeld aangaf de training zo wil inrichten dat je gevarieerd beweegt en dus je motoriek goed ontwikkelt."

Soms bleek het lastig om, in een groep die wat meer mensen omvatte, samen tot concrete ideeën te komen. Toch is het volgens haar gelukt om tot een sportakkoord te komen waar veel inwoners en organisaties zich achter kunnen scharen. "Ik ontving ontzettend veel positieve reacties. Ze herkennen hun eigen inbreng en hebben veel energie en zin om er samen aan te werken."

Het werk van Hagedoorn zit er bijna op. Het is nu aan een regiegroep om verder te werken aan de uitvoering van het sportakkoord. Vanuit het rijk komt er in 2020 en 2021 60.000 euro (per jaar) beschikbaar om te werken aan de ambitie. Het akkoord vormt ook een basis voor de gemeente om te komen tot een Edese sportnota.

Meer berichten