Belangstelling voor het opstarten van een oogcafé

Een oogcafé is zeker een meerwaarde voor Ede gezien de opkomst voor een bijeenkomst om dit op te starten.

Ede - Een locatie die goed bereikbaar is heeft de voorkeur. Frequentie is op dit moment nog minder belangrijk en moet uit de hopelijk groeiende groep komen. Wat betreft de inhoud zijn er zoveel mogelijkheden en werden zoveel ideeën geopperd dat invulling geen probleem zal zijn. Er werd een nieuwe datum vastgesteld en wel woensdag 11 december.

Ook de aanwezigheid van mensen van de Oogvereniging en de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden was een goede aanvulling. Het voorstelrondje gaf wat meer inzicht in de beweegredenen om aan dit opstart oogcafé deel te nemen. Naast het plannen van de volgende datum werd ook afgesproken dat iedereen zou proberen om de volgende keer iemand anders met een visuele beperking mee te nemen. Wat nu nog een klein groepje is, kan in de nabije toekomst uitgroeien tot een leuke club.

Yvonne van Geel heeft als initiatiefneemster het voortouw genomen, maar wel aangegeven dat ze het niet alleen wil doen. Er was flink bijval om het starten van een oogcafé kan Ede gezamenlijk op te pakken. Er moeten in en om Ede beslist meer mensen met een visuele beperking zijn.

Voor meer info: mail naar yvonnevangeel@gmail.com.

Meer berichten