Een bont gezelschap van theologen en bezoekers verzamelde zich op zaterdagmiddag 28 september in Kerkelijk Centrum Emmaüs.(foto: Peter 't Hoen)
Een bont gezelschap van theologen en bezoekers verzamelde zich op zaterdagmiddag 28 september in Kerkelijk Centrum Emmaüs.(foto: Peter 't Hoen) (Foto: Peter 't Hoen)

'Mogelijkheden voor de kerk in de samenleving'

Een bont gezelschap van theologen en bezoekers verzamelde zich op zaterdagmiddag 28 september in Kerkelijk Centrum Emmaüs in de Rietkampen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de lokale Raad van Kerken. Vele oud-bestuurders waren ook aanwezig waaronder een van de oprichters, dominee Jan Banga.

Ede - Als gastspreker was aanwezig Erik Borgman, wijsgerig theoloog aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Hij hield een lezing over hedendaagse mogelijkheden voor de kerk in de samenleving. Vooropgesteld dient de kerk, in de veelheid van de lokale kerkelijke groepen, dicht bij haar eigenheid te blijven in liturgie en geloof.

''De actualiteit van de dag dringt zich op aan de kerkelijke gemeenschappen, onder andere vluchtelingen die in Ede aankomen. De veelheid en verscheidenheid van kerkelijke denominaties geeft alle ruimte om mensen te ontvangen.''

Hierop reageerde Christien Crouwel als theoloog en secretaris van de Raad van Kerken Nederland met praktische voorbeelden waarmee mensen uitgenodigd worden om van de kerk te proeven. De kerk kan ook op deze manier het geloof verbinden met onze Nederlandse geseculariseerde samenleving.

Meer berichten