Taart ter ere van het 250e koppel. (foto: Esther Blokker)
Taart ter ere van het 250e koppel. (foto: Esther Blokker) (Foto: Esther Blokker)

Contact met Nederlanders is nodig: 250e maatjeskoppel CVVE

Zo’n twee jaar na de grote vluchtelingenstroom naar Ede, lijken de meeste statushouders een plekje te hebben gevonden. Maar je écht thuis voelen, dat kost tijd, weet Esther Blokker van CVVE.

Ede - De stichting, afgekort voor Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede, organiseert activiteiten, lost hulpvragen op en koppelt maatjes, om zo statushouders zich thuis te laten voelen in Ede. Afgelopen week werd het 250e maatjeskoppel aan elkaar gematcht, een feestelijk moment.

De Nederlandse helft van het duo is Mart (23). Hij studeert aan de Christelijke Hogeschool en gaat het traject aan als onderdeel van zijn opleiding. “Ik wilde graag iets met vluchtelingen doen, een doelgroep waar ik anders niet zo snel mee in aanraking zou komen. Ik heb altijd al veel interesse gehad in de manier van leven van andere culturen, wat vinden zij normaal en wat zijn zij gewend.”

Mart is gekoppeld aan een 17-jarig jongen uit Eritrea. Hij heeft een aantal Eritrese vrienden, maar wil graag contact met ‘echte’ Nederlanders. Om de taal te leren en de cultuur te leren snappen. Esther, vertelt dat dit voor bijna alle statushouders de aanleiding is om met een maatjestraject te starten. “Bij de eerste maatjeskoppels lag de nadruk veel meer op de taal leren en hulp bij allerlei praktische zaken. Toen waren de eerste gesprekken met handen, voeten en Google Translate. Nu bij het 250e koppel gaat het meer om het leren kennen en begrijpen van de cultuur. Nederlanders leren kennen, helpt daar enorm bij. Contact met anderen helpt om je thuis te voelen en dat is nodig om je leven (opnieuw) op te bouwen.”

“Ook voor jezelf is het een interessante ervaring” vervolgt Esther. “Door contact met iemand uit een andere cultuur, word je blik echt verbreed. Je ziet andere gebruiken en dat zet je aan het denken: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe.”

Mart kijkt uit naar het contact, maar is ook erg benieuwd. “Zijn Nederlands is nog beperkt, dus dat kan een uitdaging worden. Maar we houden allebei van voetballen en muziek. Dus het zal wel goed komen. En ik zou het leuk vinden om van hem wat woordjes Eritrees te leren.”

Meer berichten