'Stop met vingerwijzen naar de boeren'

Wethouder Willemien Vreugdenhil vindt dat er een brede aanpak moet komen om de biodiversiteit in Nederland te stimuleren en hekelt het debat rond het stikstofbeleid. De commissie Remkes kwam vorige week met haar advies om stikstofuitstoot te reduceren. Intensieve veehouderij kwam daar niet goed uit; oneerlijk meent Vreugdenhil.

Rick Praamstra

EDE - Ede kent een rijk buitengebied met veel veehouderijen. Deze bedrijven zorgen naast woningbouw en verkeer voor een belangrijke deel van de uitstoot van stikstof. De commissie Remkes stelt onder ander voor om boeren die intensief 'veehouden' bij natuurgebieden uit te kopen. Dit heeft mogelijk dus ook gevolgen voor Edese boeren.

Vreugdenhil, als wethouder onder meer verantwoordelijk voor het Edese landbouwbeleid, zegt dat Ede al langere tijd bezig is met beleid om biodiversiteit rond landbouwgebieden te verbeteren. "We hebben de afgelopen jaren beleid gemaakt om fijnstofemissie door kippen-en varkensstallen te verminderen. Belangrijke uitgangspunt daarbij was dat bedrijven het toegestaan was om uit te breiden als ze de best beschikbare technieken zouden gebruiken. Dat heeft geleid tot een reductie van dertig procent van de uitstoot van fijnstof."

Dat het nationaal debat nu vooral om stikstof draait, steekt de wethouder. "Dit is teveel een single issue. Er zijn veel meer zaken die problemen veroorzaken, denk aan ammoniak, geur en geluid. Om een volhoudbare veehouderij te krijgen moet er een integrale aanpak komen. Want er komt al een volgend probleem aan: droogte. Er is al twee jaar een enorme droogte wat funest is voor de bodemkwaliteit. We hebben intensieve landbouw, blijven maar door bouwen en werken aan infrastructuur zonder ons af te vragen op welke bodem we dat doen."

Ede geeft bodemcursussen en richt zich in de toekomst op 'natuurinclusieve landbouw': boeren worden beïnvloed en gestimuleerd om verantwoord om te gaan met de bodem en (gemeente)gronden. De gemeente gaat haar gronduitgifteprijzen herzien waardoor het voor boeren die goed voor de bodem zorgen voordeel oplevert.

Vreugdenhil irriteert zich mateloos aan politici die direct weer met hun vingers wijzen naar boeren als grootste vervuiler. "Ik voel veel weerstand hoe het debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer. Er wordt rode stukken vlees in de arena gegooid en er worden ongefundeerd dingen geroepen. Ik begrijp dat boeren boos worden. Jaar op jaar krijgen zij de rekening gepresenteerd."

De wethouder wil het vingerwijzen stoppen en roept op tot samenwerking. "Het is een gotspe dat men niet normaal om de tafel kan gaan. Natuurlijk zijn er botsende belangen; we leven in een klein landje met vele functies en een grote urgentie aan woningen. Maar om verder te kunnen om de biodiversiteit te herstellen hebben we moedige gesprekken met elkaar nodig."

Meer berichten