Werk Binnenveld bijna afgerond

Het einde is inzicht in het Binnenveld, eind september worden de werkzaamheden afgerond.

Bennekom - Verder is er in de maanden juli en augustus door de vrijwilligers hard gewerkt aan het overbrengen van maaisel van onder andere blauwgraslanden en trilvenen. Dit is nodig omdat met het afgraven de zaadbodem is afgevoerd en veel planten niet op eigen kracht het gebied kunnen bereiken. Dit maaisel komt uit de directe omgeving en vormden vroeger één geheel met dit gebied.

Het maaisel mag niet ouder zijn dan twee dagen omdat het anders gaat broeien en dan gaat er veel zaad verloren.

Inmiddels zijn ook de zaden van het moeraskartelblad over gebracht naar plekken met een vochtige bodem en is er veel zaad geoogst en uitgestrooid van onder andere orchideeën, klokjesgentiaan, duizendguldenkruid en parnassia.

Meer berichten