Sportformateur Nanette Hagedoorn. (foto: Rick Praamstra)
Sportformateur Nanette Hagedoorn. (foto: Rick Praamstra) (Foto: )

Impuls aan sporten en bewegen in Ede

Sport en bewegen toegankelijk en aantrekkelijk maken, dat is de ambitie van sportformateur Nanette Hagedoorn. Ze is vanaf juli samen met de gemeente Ede, Sportservice Ede en het Sportforum bezig om inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers te bewegen deze ambitie te halen. Het moet leiden tot een Edes sport- en beweegakkoord 2020-2021.

Door Rick Praamstra

EDE - Ede heeft met ongeveer honderd sportverenigingen en scholen die veel doen aan sport de zaakjes best op orde. Inwoners zitten ook op het landelijke gemiddelde van rond de 63 procent van de Nederlandse bevolking die voldoende sport (volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief bewegen en kinderen dagelijks minstens een uur).

Toch zijn er volgens Hagedoorn genoeg uitdagingen in Ede. "Sporten is niet voor iedereen toegankelijk; voor mensen met een (verstandelijke) beperking zijn er niet heel veel mogelijkheden in het bestaande sportaanbod. Sportverenigingen hebben ook steeds meer moeite om genoeg vrijwilligers te werven. De maatschappij verandert met de digitalisering en individualisering. Dat vraagt om frisse ideeën en creatief denken."

De sportformateur laat op haar laptop foto's enkele creatieve ideeën zien: een basketbalnet op een parkeerplaats, een speelveldje van licht dat ontstaat als je een muntje in een apparaat stopt en een drukke straat die rond schooltijd afgesloten is waardoor kinderen er kunnen spelen en sporten. "Ik zeg niet dat deze specifieke voorbeelden overgenomen moeten worden, maar het geeft wel aan dat je met creativiteit veel kunt bereiken."

Hagedoorn wil mensen bij elkaar laten komen en hen stimuleren om met suggesties te komen hoe sport en bewegen in Ede te bevorderen.  Er is vanuit het rijk twee jaar 60.000 euro beschikbaar om deze uit te voeren. "We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het gaat erom dat we samen de kansen beter benutten. Ik wil duurzaam verbinden; ik hoop dat het sportakkoord leidt tot een structureel impuls aan sport en bewegen in Ede."

De Edese heeft ambassadeurs bereid gevonden die vrijwillig meedenken. Zij zijn afkomstig uit onder meer de sport en medische wereld. Hagendoorn doet de suggestie dat zij bij verenigingen een praatje kunnen houden over bijvoorbeeld gezondheid of hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen. Het kan clubs en inwoners helpen de sport toegankelijker, effectiever en ook leuker te maken.

Op 25 september houdt de gemeente van 19.30 uur tot 21.30 uur een bijeenkomst op het gemeentehuis om te praten over het sportakkoord. Aanmelden kan via sportakkoord@ede.nl en ideeën insturen kan tot en met 23 september via www.sportservice-ede.nl/sportakkoord. Op 14, 15 en 16 oktober zijn er verdiepingsavonden rond verschillende thema's. In november zal de gemeente dan het akkoord indienen bij het rijk waarna vanaf 2020 het Edes initiatief uitgevoerd wordt.

Meer berichten