Foto: Bert Vos

Eeuwfeest in de Gelderhorst

Het was feest in de Gelderhorst afgelopen vrijdag. Mevrouw Janny Maljers vierde daar haar honderdste verjaardag. Burgemeester René Verhulst bracht haar een verrassingsbezoek. Haar drie zoons waren hierbij ook aanwezig. Allen zijn doof geboren.

Ede - Zelf had ze twee broers en één zus. Alleen haar zus was horend. Ze heeft zeven kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen waarvan er maar één slechthorend is. Mevrouw Maljers is sinds 1984 weduwe en woont vanaf 2012 in De Gelderhorst. Ze werd door de Nederlandse Christelijke Bond van Doven (NCBD) in het zonnetje gezet omdat ze daar sinds de oprichting in 1940 al lid van is. Zaterdag was het feest en kwam de hele familie naar Ede om dit te vieren.

(foto's: Bert Vos)

Meer berichten