Net te weinig steun voor voedselbank

De gemeenteraad vergaderde donderdagavond nog één keer voor de zomerstop. De raad stemde in meerderheid voor met de perspectiefnota 2020-2023. Een groot deel van de raad wilde structurele hulp voor de Edese voedselbank toevoegen aan de nota. Met één stem verschil sneuvelde dit voorstel echter.

Door Rick Praamstra

EDE - In maart gaf het bestuur van de Edese voedselbank aan dat de bodem van de geldkist snel naderbij kwam. De organisatie die opkomt voor de armere gezinnen in Ede kon de huur, energielasten en brandstof voor vervoer nog amper opbrengen en vroeg de gemeente om structurele steun.

Bij de eerste vergadering over de perspectiefnota (plannen en maatregelen college voor komende vier jaar) op 4 juli gaf verantwoordelijk wethouder Hester Veltman aan dat er inmiddels ondernemers naar voren zijn gekomen om de voedselbank te sponsoren en dat er gezocht wordt naar goedkopere huisvesting. Donderdag herhaalde de wethouder dat nog eens en werd iets concreter door te melden dat er gesproken wordt met Restore over vestiging aan de Marconistraat. Het college wil eerst deze ontwikkelingen aankijken voordat ze met concrete financiële steun komt.

Een amendement van de PvdA, mede ingediend door zes andere partijen uit de raad, vroeg om een structurele bijdrage van 12.500 euro per jaar, met een mogelijke verhoging indien nodig ''zodat de vrijwilligers zich op hun kerntaak kunnen richten: voedsel verstrekken", verduidelijkte fractievoorzitter Harry van Huijstee.

VVD-raadslid Bart Omlo vroeg waarom het amendement nu werd ingediend, terwijl het college op termijn best zijn steentje wil bijdragen en enkel de ontwikkelingen willen afwachten. Cora Otter van de CU, haar partij steunde het amendement, wil daar niet op wachten. "De nood en de onrust is hoog. Meer tijd om het proces af te wachten is er niet meer. Duidelijkheid is nodig zodat de voedselbank haar werk kan doen."

Omdat de SGP als oppositiepartij genoeg intentie vanuit het college zag om de voedselbank te steunen, haalde het amendement het op één stem na niet. Coalitiepartijen VVD, GemeenteBelangen en CDA stemden eveneens tegen de motie.

De raad was het, op Fractie Wijnsouw na, wel eens over de voorgestelde maatregel van het college om aan mantelzorgers een eigen bijdrage van 19 euro per maand te vragen. Raadsleden zien deze bijdrage als een barrière die de grote betekenis van mantelzorg geen recht doet. Het aangenomen amendement om deze maatregel te schrappen is een duidelijke boodschap aan het college.

Burgerbelangen, PvdA, EdeNu en Fractie Wijnsouw stemden tegen de perspectiefnota. Zij zien de belangen van de Edese burgers te weinig terugkomen. Op 12 september is de eerste raadsvergadering na het reces.

Meer berichten