Onderzoek effect digitale prentenboek

Op woensdag 10 juli ontvingen 70 studenten Leraar Basisonderwijs hun diploma op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De Wim ter Horst CHE-scriptieprijs 2019 werd deze avond uitgereikt aan Damaris Harreman met het onderzoek ‘Beter luisteren door bewegend beeld’.

Ede - De Edese student Leraar Basisonderwijs deed onderzoek naar het effect van digitale prentenboeken op het begrijpend luisteren van kleuters waarbij Nederlands niet de eerste taal is.

Ook maakte zij een hulpmiddel voor leerkrachten om digitale prentenboeken in te zetten en te koppelen aan een Bijbelse boodschap.

Dr. Ronald de Graaf, namens de jury: “De jury was onder de indruk van de wijze waarop, op eigentijdse wijze, mogelijkheden wordt geboden om jonge kinderen op het spoor te zetten van de betekenis van Bijbelverhalen. Damaris Harreman laat zien hoe door de koppeling van digitale prentenboeken aan pictogrammen een docent welhaast spelenderwijs een link kan leggen naar een Bijbelverhaal. Hierdoor zijn leerlingen niet alleen in staat om het verloop van het verhaal goed te volgen, maar kunnen zij het ook toepassen op hun leven. Bij jonge kinderen is dat een knappe prestatie.”

Met de Wim ter Horst CHE-scriptieprijs 2019 wil de opleiding Leraar Basisonderwijs aandacht vragen voor een bijzonder afstudeeronderzoek waarin elementen uit de christelijke pedagogiek of didactiek op de meest verrassende wijze aan bod komen.

Effect

Damaris: “Ik werk op een multiculturele school in Rotterdam en daar zijn veel leerlingen waarbij Nederlands niet de eerste taal is. Uit mijn onderzoek bleek dat digitale prentenboeken kinderen helpen om het verhaal beter te begrijpen en daardoor scoorden zij hoger op toetsen van begrijpend luisteren. Hierdoor ontdekte ik dat het voor leerkrachten handig is om een aantal digitale prentenboeken bij de hand te hebben dat is dit beroepsproduct geworden.”

De Edese Pabo-student heeft een didactisch hulpmiddel gemaakt voor leerkrachten om digitale prentenboeken makkelijk in te kunnen zetten. In het boekje staan zes digitale prentenboeken die zij heeft uitgewerkt.

Naast een didactisch hulpmiddel is het boekje ook een didactische sleutel om Bijbelverhalen voor kleuters een grotere rol in het onderwijs te laten zijn.

De Edese Pabo-student legt uit: “Doordat ik de digitale prentenboeken gekoppeld heb aan verschillende thema’s kan je als leerkracht deze prentenboeken koppelen aan een Bijbelverhaal. Waardoor het thema, of ook wel de Bijbelse boodschap, een rol gaat spelen in je onderwijs en het voor kinderen op verschillende manieren wordt aangeboden. Door dit boekje heb ik een eigentijdse manier gevonden waarin het christendom binnen een multiculturele school een passende plek krijgt.”

Meer berichten