Gezamenlijk duurzamer

Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hetzelfde geldt voor de regio Foodvalley. Daarom maakt de regio nu een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie schrijft de regio op hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden, met een doorkijkje naar 2050.

Ede - Foodvalley is één van de 30 regio's waar een RES opgesteld wordt. Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord willen de 30 regio's in Nederland samen 35 terrawattuur duurzame elektriciteit op land opwekken. Iedere regio maakt een plan waarin onderbouwd wordt hoe de regio een bijdrage kan leveren aan die doelstelling.

Wethouder Lex Hoefsloot: ''De meeste ingewikkelde vragen zijn natuurlijk hoeveel duurzame energie we nu daadwerkelijk als regio kunnen opwekken en waar we dat het beste kunnen doen. Dat vraagt goede ruimtelijk keuzes. Het is fijn dat we dit vraagstuk nu als regio gezamenlijk oppakken, want energie houdt niet op bij de gemeentegrens.''

Meer berichten