Nico van de Poel overhandigt de lijst met locaties. (Foto: Bert van Roekel)
Nico van de Poel overhandigt de lijst met locaties. (Foto: Bert van Roekel) (Foto: Bert van Roekel)

'Acht locaties geschikt voor zonnepanelen'

EDe - Namens de SGP-fractie heeft fractievoorzitter Nico van de Poel het college van burgemeester en wethouders een lijst overhandigd met acht locaties van restgronden in de gemeente Ede die geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen.

Vijftig hectare

In het collegeakkoord is afgesproken dat het college vijftig hectare in deze periode gaat realiseren. Op dit moment is er maar één aanvraag in behandeling, waarbij enig draagvlak in de omgeving ontbreekt.

De SGP wil niet meer wachten op het college maar snel stappen zetten.

Uitspraak

“De SGP doet nu tenminste iets op dit thema!” is een meer gehoorde uitspraak in de raadzaal.

Restgronden

Nico van de Poel, SGP Ede, stelt het volgende: “Met het overhandigen van de lijst met ruim vijftig hectare aan restgronden laat de SGP zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn in gemeente Ede. Uiteraard zijn deze niet op landbouwgrond, want deze is schaars en hard nodig voor onze agrariërs. We wensen het college van B & W veel succes met het onderzoeken van de door ons aangedragen locaties.”

Meer berichten