'Eigen bijdrage mantelzorger niet goed'

Veel raadsleden zien niets in een eigen bijdrage van 19 euro voor thuisondersteuning mantelzorgers. Dat bleek donderdagavond tijdens het debat waar de raad de perspectiefnota besprak. De eigen bijdrage is één van de zeventien voorgestelde maatregelen van het college om de tekorten in het sociaal domein weg te werken.

Door Rick Praamstra

EDE - De financiële zorgen rond jeugdzorg en de WMO vormen een hoofdpijndossier van het college. Sinds gemeentes in 2015 de verantwoordelijkheid hiervoor overnamen van het rijk liepen de tekorten hoog op. Om het structurele tekort van 10 miljoen euro weg te werken stelt het college zeventien maatregelen voor.

Mantelzorgers die zwaarbelast zijn door de zorg voor hun naaste(n) kunnen thuisondersteuning vragen voor twee uur per week hulp in hun eigen huishouding. Nu vraagt de gemeente daar geen eigen bijdrage voor. Welzijnsorganisatie Malkander bepaalt na een gesprek de toegang tot deze ondersteuning. Het college wil de toegang naar de gemeente halen en is voornemens om een eigen bijdrage van 19 euro per maand te vragen. De mantelzorger kan overigens wel 100 euro per jaar ontvangen als blijk van waardering. De persoon die deze zorg ontvangt vraagt dat aan bij de gemeente.

Dirjanne van Drongelen (CU) gaf aan dat haar partij deze maatregel niet ziet zitten. "De mantelzorgwaardering van 100 euro blijft bestaan en er wordt voorgesteld om voor thuisondersteuning 19 euro per maand te vragen. Dat betekent per saldo een mantelzorgwaardering van 128 euro. Dat is iets te kort door de bocht; want het gaat niet altijd om dezelfde soort mensen die van beide voorzieningen gebruik maken, maat het geeft wel aan hoe we er als ChristenUnie over denken. We zijn ook van plan om dit te annuleren."

Rasit Görgülü van DKE betoogde dat we als samenleving voor mantelzorgers moeten zorgen. "Hoeveel mogen we van die mensen verwachten? Ook zij hebben een druk bestaan. Zorgen we als we teveel druk uitoefenen op deze groep er niet voor dat de mantelzorgers van vandaag de zorgbehoevenden van morgen worden?"

Ook andere partijen ageerden tegen de maatregel. Wethouder Willemien Vreugdenhil, verantwoordelijk voor mantelzorg, wilde niet zo ver gaan om de eigen bijdrage ter discussie te stellen. "We wachten nog even de evaluatie van de mantelzorg af. Dat zullen wij (het college) u na de zomer toekennen. In de evaluatie wordt ook ingegaan of deze maatregel als drempelverhogend wordt ervaren." De maatregel wordt daarom nog even 'in de wacht gezet'.

De perspectiefnota omvat de activiteiten van het college waarin staat hoeveel geld de gemeente gaat uitgeven aan bepaalde thema's en waar ze wil investeren of juist bezuinigen. Op 4 juli kunnen partijen zelf hun plannen voor Ede presenteren. Op 18 juli wordt de nota dan vastgesteld.

Meer berichten