Dr. Sake Stoppels wordt geïnstalleerd als lector.
Dr. Sake Stoppels wordt geïnstalleerd als lector. (Foto: )

Installatie Sake Stoppels als CHE-lector

Op vrijdag 21 juni wordt dr. Sake Stoppels geïnstalleerd als lector aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Ede - Het lectoraat Zingeving in Nieuwe Geloofsgemeenschappen richt zich op het hoe en waarom van nieuwe vormen van kerkzijn. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden voor nieuwe én bestaande kerkverbanden en handvatten ontwikkelen voor bezinning op het ontplooien van missionaire activiteiten. Dr. Sake Stoppels was eerder docent aan faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Meer berichten