De opening werd verricht door Sanrawit en Cora (in ballonnenboog). Geheel rechts wethouder Willemien Vreugdenhil (Foto: Diana Kervel)
De opening werd verricht door Sanrawit en Cora (in ballonnenboog). Geheel rechts wethouder Willemien Vreugdenhil (Foto: Diana Kervel) (Foto: )

Ontmoetingsplaats De Elskamp feestelijk geopend

In De Elskamp, één van de acht hoogbouwflats in Ede-Zuid, is een ontmoetingsplaats geopend waar mensen van alle culturen en geloven met elkaar in contact kunnen komen.

Door Diana Kervel

Ede - De oorspronkelijke gemeenschapsruimte had reeds lange tijd haar functie verloren en was flink verwaarloosd. Monica Moerman is een van de vrijwilligers die zich namens de kerkelijke gemeente heeft ingezet om er een meer huiskamerachtige sfeer aan te geven en daardoor een grotere groep mensen aan te spreken. "We merkten dat er veel behoefte is aan onderling contact, vanuit de mensen met al hun verschillende achtergronden."

Subsidie

Met geld van de diaconie maar ook subsidie vanuit de provincie is de herinrichting direct aangepakt met het maken van een grote speelgoedkamer voor de kinderen, om zo bijvoorbeeld alleenstaande ouders de kans te geven hun wereld te vergroten. De ruimte is nu geheel gemoderniseerd en de activiteiten uitgebreid. "Naast de inloopochtenden zijn we begonnen met het verzorgen van maaltijden maar bijvoorbeeld ook naai-, schilder- en tekenles. Nu we het beheer hebben overgenomen van Woonstede, zijn we wel strenger gaan toezien op de schoonmaak en eventueel herstel van spullen. Bovendien werken we met elektronische sloten waardoor er alleen binnen een vooraf afgesproken tijdstip gebruik van kan worden gemaakt. Vooralsnog werkt dit prima."

Wethouder Willemien Vreugdenhil refereert bij de opening aan een citaat van rabbijn Jonathan Sacks: "Het goede doen, goede daden, daden die het verschil maken voor het leven van je medemensen is een universele taal." Naast in De Elskamp zijn in Ede-Zuid diverse initiatieven ontplooid van mensen die deze taal verstaan en spreken, denk daarbij aan de Doe- en Leerplaats Ede-Zuid waarbij ook een plek van ontmoeting, leren en doen is gemaakt. "Ik zou graag willen dat jullie met deze universele taal nog meer aan de slag gaan."

Op de vraag wanneer het doel is behaald twijfelt Moerman even. "Naar mijn mening zit het vooral in de ontmoetingen. Soms zijn er maar drie mensen voor een activiteit, maar zit er iemand bij die is afgewezen door haar familie en wel wat hulp kan gebruiken. Daar doen we het voor, om het verschil te maken."

Sinds 1 januari is ook de Stichting De Ontmoeting bij het project betrokken. Deze stichting ondersteunt mensen om hun leven weer op orde te krijgen en perspectief te bieden. "Het geeft mij en mijn medevrijwilligers veel voldoening. Hoe ver het geven van aandacht kan reiken, zien we hier dagelijks. Het is ook tweerichtingsverkeer. We hebben de mensen hier leren kennen en waarderen, maar krijgen ook liefde terug. Volgens een van de vele vrijwilligers was het een olifantenbevalling, maar dan wel een met een immens groot resultaat", aldus Monica.

Meer berichten