Foto:

Bert Komdeur opnieuw geïnstalleerd

Edenaar Bert Komdeur (CDA) is voor een tweede periode geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland namens het CDA.

Ede - Daarmee worden de inwoners van de regio Food Valley en in het bijzonder van de gemeente Ede verder versterkt vertegenwoordigd in Provinciale Staten. De woordvoering van Bert Komdeur is ongewijzigd gebleven en betreft: algemeen bestuur, financiën, interbestuurlijk toezicht, toezicht gemeentefinanciën en verbonden partijen en veiligheid en bestrijding ondermijning. Daarnaast volgt hij als tweede woordvoerder het thema duurzame ruimtelijke ontwikkeling en water.

Ambitie

Komdeur: ''Met veel enthousiasme ga ik mij inzetten voor Gelderland. Ervoor zorgen dat de Gelderse miljoenen versneld worden geïnvesteerd in Gelderland en niet in de laatste plaats natuurlijk in de Ede en de Food Valley.''

''Het Gelderse coalitieakkoord is wat dat betreft ambitieus met een extra investeringsimpuls van maar liefst 650 miljoen euro. Daarnaast moeten we verdere stappen maken met bestuurlijke vernieuwing door daadwerkelijk samen met onze inwoners en partners plannen te maken. En last but not least zal het thema Veiligheid hoog op de agenda staan.''

Meer berichten