Van links naar rechts: Necati, Max-Merijn, Lisa en Nora. (Foto: Rick Praamstra)
Van links naar rechts: Necati, Max-Merijn, Lisa en Nora. (Foto: Rick Praamstra) (Foto: )

Kindercollege heeft in jaar veel bereikt

Het huidig kindercollege gaat nog een jaar door. Kinderburgemeester Lisa van der Burgh (12) en kinderwethouders Nora Kudair (12), Max-Merijn Terpstra (11) en Necati Özel (11) hebben een druk jaar achter de rug en staan te trappelen om nog meer plannen te realiseren.

Door Rick Praamstra

EDE - Stralend zitten de kinderburgemeester en kinderwethouders naast burgemeester René Verhulst als ze reageren op het nieuws dat vier van de vijf jonge politici doorgaan. Alleen Iris de With stopt; zij vond nog een jaar lastig te combineren met haar schoolwerk. Ze zijn trots op wat ze hebben bereikt en hebben gedaan.

Zo was het kindercollege een warme pleitbezorger van het project Swim2play, dat zwembad De Peppel aanbiedt aan basisscholen. Het was één van de speerpunten van het college om schoolzwemmen onder de aandacht te brengen. Nora: "Het was een eer om samen te werken met De Peppel en te praten over onze plannen."

Necati zegt dat ze invloed hebben kunnen uitoefenen. "We hebben niet per se iets veranderd in de gemeente Ede. We zijn wel bij veel activiteiten geweest en met de vuurwerkcampagne hebben we veel kinderen veiliger laten nadenken. Swim2play is bekender geworden."

Lisa heeft meer waardering gekregen voor het volwassen college. "Ik heb meer ervaring gekregen met wat de gemeente allemaal doet. In het begin keek ik niet om naar de krant; het boeide me niet heel erg. Uiteindelijk ben ik de krant wel gaan lezen en raakte ik geboeid om wat de gemeente allemaal doet. Het is niet niks wat ze hier allemaal doen."

Lisa, Nora en Necati gaan na de zomervakantie naar de brugklas en zullen dan nog meer huiswerk krijgen dan nu al het geval is. Lisa ziet geen problemen. "Je moet goed plannen wanneer je je huiswerk maakt en wanneer je naar het raadhuis gaat. We gaan het aankomend jaar ook meer zelfstandig aan doelen werken."

Één van die doelen is kinderen bewuster maken van afvalscheiding. Vooral tijdens de avondvierdaagse wordt er heel wat afval in de bosjes gegooid. Lisa: "Als het ons lukt om het afval met de helft te verminderen, hebben we ons doel bereikt."

Max-Merijn zal zich sterk maken voor een trimbos. "In Ede is best wel wat bos om dat in Ede te kunnen doen. Voor kinderen en ouderen moet er een parkoers komen waar je kunt wandelen, waar speelplekken zijn en waar je kunt klimmen."

Op Max-Merijn na voelden de jonge bestuurders ook de druk van klasgenootjes. "Wij doen vaak spellen in de klas, ook een quiz over de buurt en Ede. Kinderen wilden mij dan graag in hun team." Lisa: "Ze vonden het best wel bijzonder, het is niet iets wat ze dagelijks meemaken. Ook vroegen ze of ik hier en daar naar wilde kijken, bijvoorbeeld een weg die open lag door een verbouwing." Necati: "Klasgenoten waren heel enthousiast. Na een weekje vroegen ze of ik een nieuw voetbalpleintje wilde regelen, een betere schoolplein of een rookvrij-verkeersbord. Die is er gekomen, dus ik heb naar ze geluisterd."

Meer berichten