Gemeenteraadslid Harry van Huijstee (PvdA)
Gemeenteraadslid Harry van Huijstee (PvdA) (Foto: communicatie Gemeente Ede)

Reservepot voor tekort sociaal domein

Er komt een reservepot om de tekorten in het sociaal domein op te vangen. Een amendement van de PvdA, ChistenUnie en EdeNu werd donderdag tijdens de raadsvergadering door een meerderheid van de Edese gemeenteraad gesteund.

Door Rick Praamstra

EDE - Het amendement werd naast de indieners gesteund door GroenLinks en SGP, waardoor er twintig stemmen voor en zeventien tegen waren. PvdA-fractievoorzitter Harry van Huijstee is de aanjager van het amendement en legde tijdens de vergadering uit waarom hij het voorstel indiende. "Het sociaal domein wordt als grootste risico genoemd in de risicoparagaaf (van de programmarekening 2018) en bevat een groot deel van de Edese begroting. Bij andere risico's houden we een reservepot aan, maar bij het sociaal domein niet. Het is onwenselijk financiële tegenvallers af te wentelen op sociaal en financieel kwetsbare inwoners."

Met andere risico's doelde de PvdA'er onder meer op de Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Het college wilde dat aan dit 'potje' 4,9 miljoen euro werd toegevoegd. Dit bedrag is de winst die ontstond uit het grondbezit van de gemeente Ede. Door dit toe te voegen aan de reserves, wil de gemeente eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen.

Het amendement voorzag er in eerste instantie in om een bedrag van ruim 3,9 miljoen euro toe te voegen aan de reservepot sociaal domein (ruim 4,9 winst uit Grondbedrijf – ruim 970 duizend onttrekking reserve bodembedrijf). Wethouder Leon Meijer, verantwoordelijk voor de financiën, gaf echter aan dat het college liever het hele financiële plaatje en de mogelijk bijdrage jeugdzorg van de rijksoverheid wil afwachten en wees daarom het amendement af.

De indieners wijzigden daarop het amendement en riepen het college op om tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juni duidelijkheid te verschaffen over het bedrag dat in het potje kan komen en dat de winst uit het Grondbedrijf minus de onttrekking reserve bodembedrijf toegevoegd wordt aan de algemene reserve.

Tegenstemmers zoals de CDA en D66 zien het niet zitten om nog meer reservepotjes te creëren. Stephan Nijenhuis meende dat de tekorten uit de algemene reserve kan worden gehaald als de raad dat zou willen en dat inwoners niet gered zijn door dit amendement. "Van Huijstee schetst hier een idee dat door een extra potje in het boekhoudsysteem de problemen in het sociaal domein zijn opgelost en we de mensen opeens kunnen helpen."

Coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD vonden het daarnaast te vroeg om nu al een besluit hierover te nemen. Van Huijstee vond dat de tegenstanders hun hoofd in de zand staken en niet voldoende oog hadden voor de belangrijkheid van de tekorten in het sociaal domein. Op 27 juni bespreekt de raad de perspectiefnota en wordt meer bekend over de exacte bedragen in het reservepotje sociaal domein.

Meer berichten