Foute eindtoets: heisa is overtrokken

Basisscholen in Ede hebben geen onjuist advies gegeven aan groep 8-leerlingen door een fout in de eindtoets. Dat blijkt uit een belronde langs scholen die een commerciële toets gebruiken. Vorige week werd bekend dat elf procent van de leerlingen een onjuist advies kregen bij de uitslag van de toets. Edese leerlingen ontsprongen dus de dans.

Door Rick Praamstra

EDE - "Je schikt wel even als je het hoort in het nieuws." Koos van der Tang, directeur van de reformatorische Stadhouder Willem III-school, maakte zich toch wat zorgen over de gevolgen voor zijn leerlingen van de fouten in de IEP-toets, de toets die zijn school gebruikt. Maar de schade bleek mee te vallen. "Er waren drie leerlingen die een ander advies kregen op basis van hun score. De score was niet veranderd, maar het advies daarbij klopte niet helemaal. Maar wij hadden – net zoals de meeste scholen – onze adviesgesprekken met de ouders al gevoerd en dit advies bleef conform ons advies."

Een andere directeur van een Edese school - die enkel off the record wil reageren - geeft aan dat er bij twee leerlingen het advies uit de IEP-toets niet helemaal klopte, maar dat dit ook geen gevolgen had voor het eerder gegeven advies aan deze leerlingen. De school had het resultaat van de eindtoets ook nog niet meegegeven aan de kinderen.

Bij CNS Het Startpunt maakten ze zich geen zorgen. De uitslag van de IEP-toets zorgde niet voor verbazing bij leerkrachten en de school bleek dan ook niet 'slachtoffer' van de fouten. "Wel waren we trots op de leerlingen omdat ze zo hun best hadden gedaan", vertelt intern begeleider Julia Voogdt. De heisa rond het nieuws vindt ze overtrokken. "Er zouden Kamervragen gesteld worden en elke politieke partij had er wel iets over te zeggen. Maar het is echt niet nieuwsbreaking. Het advies is allang door leerkrachten gegeven. Dat vind ik echt belangrijker dan de eindtoets."

Daarmee wil Voogdt niet zeggen dat de eindtoets overbodig is. Het is een document dat aangeeft waar leerlingen staan en bereidt ze daarnaast voor op het voortgezet onderwijs, meent ze. "Daar krijgen ze ook toetsen en examens. Het is goed dat je leert om met een bepaalde druk om te gaan en dat je niet meteen in de stress hoeft te schieten."

Ook Van der Tang vindt de eindtoets waardevol. "Het is een bevestiging wat wij met elkaar hebben geconstateerd en met de ouders hebben besproken. Het komt af en toe voor dat we bijstellen. Als een kind die op de grens zit en meer zou willen, maar een hoger niveau toch wel een risico is gezien de achterliggende acht jaar, de toets heel goed maakt kunnen we het advies heroverwegen. Wij vinden het fijn als kinderen op het goede niveau doorstromen. Gelukkig gaat het goed. We houden drie jaar lang contact met het voortgezet onderwijs om te kijken of het gegeven advies ook een doorlopende lijn geweest is van de leerlingen of niet. In het algemeen zien we dat het ook zo is."

Meer berichten