Ede Marketing zorgt voor financiële bijdrage evenementen

Bij de Gemeente Ede is sinds dit jaar het beleid rondom subsidiëring van evenementen aangepast. Stichting Ede Marketing heeft daarom een bedrag opgenomen in de begroting om (kleinere) evenementen in 2019 te ondersteunen.

Ede - Het gaat hierbij niet om een subsidie maar om een financiële bijdrage, van maximaal 1500 euro. Dit kan worden toegekend aan een evenement dat past bij de doelstellingen van Ede Marketing. Aanvragen moeten uiterlijk 31 mei 2019 binnen zijn bij Ede Marketing via ede-marketing.nl/evenementen.

Ede Marketing zal niet structureel de subsidiëring van evenementen overnemen van de gemeente Ede. De gemeente blijft de organisatie waar u terecht kunt voor het aanmelden van een evenement, aanvragen van een vergunning en indien beschikbaar voor subsidies.

Meer berichten