Aeres scoort 9,3

Jaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek onder de ouders en leerlingen uitgevoerd door Vensters. Al jaren scoort Aeres VMBO Ede goed, maar dit jaar zijn er uitzonderlijke cijfers behaald op het gebied van veiligheid.

Ede - Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door Vensters, een organisatie dat schoolbesturen helpt transparant te zijn en verantwoording van hun onderwijs af te leggen.

Transparant

De PO-raad en VO-raad ontwikkelen in samenspraak met Vensters, de school en Kennisnet de modules waarin de school verantwoording aflegt.

Op deze manier is een school transparant in zijn beleid, uitgaven en prestaties.

Hoog cijfer

Als school vindt Aeres VMBO Ede het vanzelfsprekend dat het een veilige omgeving moet zijn voor zowel de leerlingen als de medewerkers.

Het is dan ook erg prettig om terug te merken dat leerlingen dit zelf ook zo ervaren. Aeres VMBO Ede scoort maar liefst een 9,3 op veiligheid.

Trots

Om de veiligheid binnen de school te kunnen meten is de leerlingen gevraagd in hoeverre zij te maken hebben gehad met (online) pesten, lichamelijk geweld en discriminatie binnen de school. Het gemiddelde antwoord wat op deze vragen is gegeven was: helemaal niet.
Aeres VMBO Ede is dan ook meer dan trots op deze uitkomsten en doet er alles aan om dit te behouden of te verbeteren.

Meer berichten