De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan meer samenwerken.  (Foto: Herman Stöver)
De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan meer samenwerken. (Foto: Herman Stöver) (Foto: Herman Stover)

Betere band met publiekstrekker

De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan meer samenwerken. Zij zetten zich de komende jaren samen in om inwoners van Ede en (zakelijke) toeristen optimaal te laten genieten van het Park. Wethouder Vreugdenhil en directeur-bestuurder Van Voorst tot Voorst van Het Nationale Park De Hoge Veluwe hebben dit met een convenant bekrachtigd.

Ede - De gemeente Ede en Het Nationale Park De Hoge Veluwe gaan een duurzame relatie aan om elkaars kracht en kennis beter te benutten.

De samenwerking richt zich onder andere op promotie, onderlinge kennisdeling, het verbeteren van de bereikbaarheid van het Park, innovatie, ondernemerschap, natuur en biodiversiteit. Daarnaast spreken beide partijen uit om het beheer en onderhoud van de natuur beter af te stemmen.

Goud in handen

De ondertekening is een belangrijk markeerpunt in de relatie tussen de twee partijen. ''Met het internationaal befaamde Nationale Park De Hoge Veluwe binnen onze gemeentegrenzen, hebben we goud in handen'', aldus Willemien Vreugdenhil.

''De vele bezoekers aan het Park uit binnen- en buitenland zijn van grote betekenis voor de regio. Zij besteden hun geld bij de middenstand, horeca en recreatieondernemers in onze gemeente, wat extra werkgelegenheid oplevert. Ook de leefbaarheid in het buitengebied wordt erdoor versterkt. Bovendien vinden we het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de waarde én de kwetsbaarheid van de prachtige natuur, waar het Park een grote bijdrage aan levert.''

Ook het Park de Hoge Veluwe is blij met deze samenwerking met Ede. ''Op dit moment bouwen we een nieuw ontvangstgebouw voor bezoekers, wat een extra impuls geeft aan de economische spin off voor de regio. Wij willen de krachten bundelen met de gemeente als het gaat om belangrijke aspecten zoals bereikbaarheid van het Park en de herinrichting van de entrees. Ruimtelijke ontwikkelingen op en rond het Park moeten we samen oppakken.''

Meer berichten