Sociale huurwoningen van Woonstede in de Uitvindersbuurt in Ede. (Foto: Rick Praamstra)
Sociale huurwoningen van Woonstede in de Uitvindersbuurt in Ede. (Foto: Rick Praamstra) (Foto: Rick Praamstra)

College wil tot actie overgaan om doel sociale huur te halen

Het Edes college wil dat het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente Ede 22 procent bedraagt van het totale woningaanbod. Om dit getal te halen zijn er echter maatregelen nodig, want zoals het nu gaat, dreigt Ede dit percentage niet te halen. De raad vergaderde daar donderdagavond over.

Door Rick Praamstra

EDE - In 2027 wil het college dat er 1000 tot 1200 sociale huurwoningen bij zijn gekomen in Ede. Dat betekent niet dat er netto ook zoveel sociale huurwoningen bijkomen, want of deze huizen krijgen andere bestemming doordat huurders de woning kopen van de corporaties of de huizen worden gesloopt.

Het college ziet drie belangrijke stappen om het aantal sociale huurwoningen omhoog te krijgen: woningcorporaties uit de regio uitnodigen om in Ede te bouwen, want Woonstede en Plicht Getrouw hebben te weinig financiële mogelijkheden om veel sociaal te bouwen, beleggers en ontwikkelaars overreden om bijdrage te leveren en ten slotte kan de gemeente zelf opdrachtgever worden.

De eerste twee opties blijken lastig te zijn. De eerste gesprekken met corporaties liepen spaak en beleggers en ontwikkelaars willen vooral inzetten op dure woningen, want daar is immers meer rendement uit te halen. Blijft over de optie waarbij de gemeente zelf opdrachtgever is.

Wethouder Hoefsloot noemde enkele suggesties zoals zelf bouwen en verkopen, woningen leasen, tot het financieren van woningen waarbij de gemeente eigenaar is en Woonstede gaat bouwen. Het college gaat het onderzoeken, maar concreter wilde Hoefsloot niet worden, tot lichte ergernis van coalitiegenoot ChristenUnie. Raadslid Niek van den Brink wilde deze optie opnemen in het raadsbesluit zodat het een wat officiëler karakter kreeg. De wethouder counterde dat het verstrekkende gevolgen kan hebben als gemeente zelf sociale woningen gaat ontwikkelen en wil de raad eerst concretere voorstellen voorleggen.

De Edese partijen toonden zich redelijk tevreden met de beleidsdoelen van de gemeente. Bij raadslid Rasit Görgülü van DKE was er wel enig cynisme te ontwaren. "Toen het crisis was, was het niet attractief om te bouwen, daar hebben we met zijn allen wel begrip voor. Als de markt fantastisch is, kunnen bouwers op andere onderwerpen veel beter verdienen. Hier is sprake van marktfalen, dus moet de overheid optreden, punt." Op 18 april besluit de gemeenteraad over de plannen van het college.

Meer berichten