Wethouder Willemien Vreugdenhil (tweede van links) samen met Nanne Galema (l) en Kevin van Laar (middenvoor) en met de familie Van Stempvoort (r) bij het 1e Kievitsnest  van het Binnenveld.
Wethouder Willemien Vreugdenhil (tweede van links) samen met Nanne Galema (l) en Kevin van Laar (middenvoor) en met de familie Van Stempvoort (r) bij het 1e Kievitsnest van het Binnenveld. (Foto: Henk van Paassen)

Eerste kievitsnest van het Binnenveld gevonden in Ede

Zaterdag 16 maart jongstleden vonden Nanne Galema en Kevin van Laar uit Ede, beiden vrijwilliger van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO), het eerste kievitsnest van het Binnenveld op het maisveld van boer Teunis van Stempvoort aan de Zuiderkade.

Ede - Traditiegetrouw is wethouder Willemien Vreugdenhil namens het College van B&W bij het eerste kievitsnest aanwezig.

Al meer dan 25 jaar helpen tientallen WBO-vrijwilligers boeren in het Binnenveld bij de bescherming van weidevogelnesten op maisland en grasland. Op het maisveld van boer Van Stempvoort zijn na de 1e vondst al meerdere kievitsnesten gevonden. Tijdens het veldbezoek op 20 maart jl. vonden wij samen met de wethouder nog eens 3 nieuwe kievitsnesten!

Maisvelden in het Binnenveld zijn van groot belang voor tientallen akker- en weidevogels, met name Kieviten en soms ook Scholeksters. Bij voldoende graspollen op maisland broeden er plaatselijk zelfs ook Grutto’s en Tureluurs. Gezamenlijk vormen deze vogels een prachtige ‘luchtmacht’ tegen overvliegende predatoren.

Meer info over de WBO is te vinden op: www.inhetbinnenveld.nl

Meer berichten