Gerry Poelert preekt in Noorderkerk

In een zogenaamde Preek-van-de-Leek dienst krijgen niet-predikanten, leken, het woord. Op zondagmiddag 24 maart wordt in de Noorderkerk zo’n dienst gehouden. De leek is Gerry Poelert, directeur van Cultura. Vanuit de opdracht die Cultura zich zelf stelt, cultuur voor iedereen, zet Gerry zich in voor een gastvrij onthaal voor alle Edenaren, juist ook voor kwetsbare doelgroepen die nu nog niet altijd bereikt worden. In de preek zal zij op dit thema ingaan.

Ede - De Preek-van-de-Leek-diensten zijn in 2008 in Amsterdam voor het eerst georganiseerd. In de daarop volgende jaren vonden dit soort diensten op meerdere plekken in ons land plaats. En sinds vorig jaar dus ook in Ede.

Gerry zal laten zien dat preken toch iets anders is dan een toespraak houden en dat een kerk een plek is die vraagt om bezinning. Naast de woorden van Gerry is er ook muziek op de vleugel te horen. De pianist deze zondag is Erik Onnink. Er is een collecte die bestemd is voor het Toon Hermans Huis. De plek van samenkomst op zondag 24 maart is de Noorderkerk, Amsterdamseweg 9. Aanvang 15.30 uur.                

Meer berichten